PředmětyPředměty(verze: 923)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Makroekonomie - B501015
Anglický název: Macroeconomics
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2021 do 2021
Semestr: letní
Body: letní s.:6
E-Kredity: letní s.:6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: bakalářské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Pošta Vít doc. Ing. Ph.D.
Záměnnost : AB501015
Anotace
Poslední úprava: Pošta Vít doc. Ing. Ph.D. (13.01.2021)
Kurz se věnuje analýze agregátní poptávky, což je následně rozšířeno o otázky cen a pohled trhu práce. Analýza hospodářského cyklu se odehrává v rámci modelu AD-AS. Nakonec jsou prezentovány základy teorie ekonomického růstu.
Literatura
Poslední úprava: Pošta Vít doc. Ing. Ph.D. (11.09.2020)

Z: Pošta V. Ekonomie pro bakalářské studium na VŠCHT. Volně dostupné. 2020.

Z: Pošta V. Makroekonomická analýza na příkladu české ekonomiky. C.H. Beck 2018.

D: Soukup J, Pošta V, Neset P, Pavelka T, Dobrylovský J. Makroekonomie, 2. aktualizované vydání. Management Press. 2010.

Požadavky ke kontrole studia
Poslední úprava: Pošta Vít doc. Ing. Ph.D. (11.09.2020)

Zápočet student získává po obdržení alespoň 50 % bodů ze dvou testů během semestru. První test má váhu 35 % a druhý 65 %. Druhý test je možné jednou opakovat.

Sylabus
Poslední úprava: Pošta Vít doc. Ing. Ph.D. (11.09.2020)

1. Základní makroekonomická data z národních účtů, statistika inflace a trhu práce.

2. Keynesovská funkce spotřeby, funkce spotřeby založená na mezičasové volbě.

3. Funkce investic založená na mezičasové volbě.

4. Analýza měnového kurzu – parita úrokových měr a parita kupní síly.

5. Analýza zahraničního obchodu – vliv produktu a měnového kurzu.

6. Poptávka po penězích – vliv důchodu a úrokové míry.

7. Cílování inflace. Konstrukce agregátní poptávky v režimu cílování inflace.

8. Rigidity cen a mezd. Konstrukce agregátní nabídky v krátkém a dlouhém období.

9. Model AD-AS. Analýza ekonomiky v krátkém až středně dlouhém období.

10. Ekonomická aktivita. Zaměstnanost. Nezaměstnanost. Cyklická a strukturální nezaměstnanost.

11. Okunův zákon. Phillipsovy křivky.

12. Propojení AD-AS a modelu Phillipsových křivek.

13. Dlouhodobý ekonomický růst – růstové účetnictví.

14. Dlouhodobý ekonomický růst – Solowův model.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Pošta Vít doc. Ing. Ph.D. (11.09.2020)

Student musí získat alespoň 50 % bodů z písemné zkoušky. V případě omezení v důsledku opatření školy se zkouška může konat ústně prostřednictvím MSTeams.

 
VŠCHT Praha