PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Zpracování podnikových dat - B501026
Anglický název: Business Data Processing
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:6
E-Kredity: zimní s.:6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: bakalářské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Kaiser Jiří Ing. Ph.D.
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Literatura
Poslední úprava: Kaiser Jiří Ing. Ph.D. (21.09.2020)

Z: UNHELKAR, Bhuvan. Software engineering with UML. Boca Raton, [2018]. ISBN 978-1-138-29743-2.

D: BHATIA, Parteek. Data mining and data warehousing: principles and practical techniques. Cambridge, United Kingdom: Cambridge University Press, 2019. ISBN 978-1-108-72774-7.

D: MySQL reference manual - http://dev.mysql.com

D: GALIN, Daniel. Software quality: concepts and practice. Hoboken, NJ, 2017. ISBN 978-1-119-13449-7.

Požadavky ke kontrole studia
Poslední úprava: Kaiser Jiří Ing. Ph.D. (21.09.2020)

Zápočet: zpracování seminárních prací

Zkouška: písemná - část teoretická a část praktická

Sylabus
Poslední úprava: Botek Marek Ing. Mgr. Ph.D. (17.01.2020)

1. Identifikace informací pro specifikaci požadavků na datovou strukturu transakčního systému

2. Modelování stavů systému

3. Datové modelování pomocí Entity Relationship (E-R) diagramu – modelování uživatelských požadavků

4. Modelování struktury databáze pomocí Entity Relationship (E-R) diagramu – platform independent model

5. Modelování struktury databáze pomocí Entity Relationship (E-R) diagramu – platform specific model

6. Základy jazyka SQL pro tvorbu struktury databáze (data definition language) a manipulaci s daty v databázi (data manipulation language)

7. Základy jazyka SQL pro získávání dat z databáze (data query language) - tvorba jednoduchých dotazů

8. Základy jazyka SQL pro získávání dat z databáze (data query language) - agregační funkce, poddotazy

9. Základy jazyka SQL pro získávání dat z databáze (data query language) - spojování tabulek

10. Požadavky na data pro manažerské informační systémy, principy tvorby reportů

11. Datové struktury v manažerských informačních systémech, ETL proces

12. Základy data miningu

13. Základní principy tvorby softwarových aplikací

14. Základy informační bezpečnosti

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Kaiser Jiří Ing. Ph.D. (21.09.2020)

seminární práce, písemná zkouška

 
VŠCHT Praha