PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Daňový systém České republiky - B501030
Anglický název: Taxes in the Czech Republic
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2020
Semestr: letní
Body: letní s.:6
E-Kredity: letní s.:6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: bakalářské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Strouhal Jiří prof. Ing. Ph.D.
Literatura
Poslední úprava: Botek Marek Ing. Mgr. Ph.D. (17.01.2020)

Z: Vančurová, A. – Láchová, L. (2018). Daňový systém ČR. Praha: 1. VOX.

D: Vančurová, A. a kol. (2018). Daňový systém ČR – cvičebnice (díly 1-3). Praha: 1. VOX

Sylabus
Poslední úprava: Botek Marek Ing. Mgr. Ph.D. (17.01.2020)

1. Harmonizace daňového systému

2. Daň z příjmů právnických osob

3. Daň z příjmů fyzických osob – závislá činnost

4. Daň z příjmů fyzických osob – samostatná výdělečná činnost

5. Sociální pojištění

6. Daň z příjmů fyzických osob – nájmy, kapitálový majetek a ostatní příjmy

7. Silniční daň

8. Daně z nemovitých věcí

9. Daň z nabytí nemovitých věcí

10. Daň z přidané hodnoty v ČR

11. Daň z přidané hodnoty – intrakomunitární plnění

12. Spotřební daně

13. Energetické daně

14. Cla

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Botek Marek Ing. Mgr. Ph.D. (17.01.2020)

Zápočet: aktivní participace na přednáškách a cvičeních, která je ověřována formou minitestů a online testů, a dále úspěšné zvládnutí průběžného testu.

Zkouška: písemná zkoušky (znalosti z celého rozsahu kursu).

 
VŠCHT Praha