PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Angličtina pro ekonomiku a management 1 - úroveň B2+ (upper intermediate) - B501051
Anglický název: English for Business Studies 1 - level B2+ (upper intermediate)
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:6
E-Kredity: zimní s.:6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/4, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Hřebačková Monika PhDr.
Anotace - angličtina
The course develops communication skills and vocabulary for students on the B2+ CEFR level. Attention will be paid to vocabulary, grammar and functional language related to the field of economics, management, and business. The course focuses on developing all language skills including speaking, listening, writing, and reading.
Poslední úprava: Hřebačková Monika (09.02.2021)
Literatura - angličtina

Primary literature

Business Partner B2+ (Pearson)

Secondary literature

Murphy, Raymond. English Grammar in Use (Cambridge University Press).

Emmerson, Paul. Business Grammar Builder, 2nd Ed. (MacMillan).

Poslední úprava: Hřebačková Monika (09.02.2021)
Sylabus - angličtina

1. Introduction to the course

2. Market research

3. Summarising a customer survey

4. Business workshop 1 – Making a pitch

5. Collaboration in the workplace

6. Writing emails stating requirements

7. Money matters

8. Interpreting complex diagrams and visual information

9. Business workshop 2 – Selecting financial products

10. Environmental challenges

11. Writing a proposal

12. Business workshop 3 – Sustainable solutions

13. In-class presentations

14. Review

Poslední úprava: Hřebačková Monika (11.02.2021)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) - angličtina

Students can receive credit for the course if they:

1) Meet course attendance requirements

2) Submit a complete Course Portfolio

3) Pass Final Test

Poslední úprava: Pavelková Hana (12.09.2023)
 
VŠCHT Praha