PředmětyPředměty(verze: 922)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Obchodní španělština 1 - B501060
Anglický název: Business Spanish 1
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / 18 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Zvěřinová Jana Mgr.
Anotace
Poslední úprava: Zvěřinová Jana Mgr. (10.02.2021)
Obchodní španělština 1 se zaměřuje na rozvoj a upevnění jazykových a komunikačních dovedností v pracovním kontextu, především v oblasti pracovních zkušeností a uplatnění se na trhu práce. Kurz je určený pro studenty s jazykovou úrovní B1 evropského referenčního rámce.
Výstupy studia předmětu
Poslední úprava: Zvěřinová Jana Mgr. (10.02.2021)

Na konci kurzu studenti budou

umět přesněji používat jazyk v obchodním kontextu

vhodně reagovat na různé situace v pracovním kontextu

lépe zvládat mluvenou i písemnou komunikaci v pracovním kontextu

lépe se orientovat v kulturní a jazykové rozmanitosti

Literatura
Poslední úprava: Zvěřinová Jana Mgr. (10.02.2021)

Literatura povinná:

G. Prost, A.Noriega Fernández, Al día, intermedio B1-B2 (Madrid,ELE SGEL, 2009) ISBN: 9788497783170

Literatura doporučená:

O. Macíková, L. Mlýnková, Manual de Espaňol Actual 1 (Brno, C PRESS, 2010) ISBN: 9788025123935

L. Hernández Munoz, Diccionario de comercio internacional (Madrid, ICEX, 2002) ISBN: 847811467X

Sylabus - španělština
Poslední úprava: Zvěřinová Jana Mgr. (10.02.2021)

1. Introducción al curso – el mundo de los negocios

2. El empleo y tipos de empresas

3. Relaciones laborales

4. Experiencias profesionales

5. Los anuncios de trabajo

6. Aspectos más relevantes para ser un candidato – un pérfil profesional

7. La búsqueda de empleo

8. Redacción de un currículum vitae

9. La entrevista de trabajo

10. Expresiones y técnicas para dar una presentación en espaňol

11. La conciliación de la vida laboral y estudiantil

12. El plan para el futuro profesional y personal

13. Presentaciones en clase

14. Repaso

Studijní prerekvizity
Poslední úprava: Zvěřinová Jana Mgr. (10.02.2021)

Znalost španělského jazyka na úrovni minimálně B1

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Zvěřinová Jana Mgr. (10.02.2021)

Studenti získají zápočet s 3 kredity na základě splnění následujících úkolů:

Odevzdají dva napsané texty – profesionální profil; CV

Udělají prezentaci na vybrané téma

Napíší závěrečný test

 
VŠCHT Praha