PředmětyPředměty(verze: 947)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Obchodní němčina 1 - B501062
Anglický název: Business German 1
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2020 do 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / 18 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Zvěřinová Jana Mgr.
Anotace
Poslední úprava: Zvěřinová Jana Mgr. (11.02.2021)
V rámci tohoto předmětu si studenti upevní a rozvinou své jazykové znalosti a komunikační dovednosti, frazeologii a slovní zásobu; výuka je zaměřena na německý jazyk související s oborem ekonomika a management s přesahem do oblastí osobního života. Probíraná témata zahrnují např. uplatnění se na trhu práce, obchodní online komunikaci, psaní životopisu nebo základní ekonomickou terminologii. Kurz je určen pro studenty se znalostí němčiny minimálně na úrovni B1 evropského referenčního rámce.
Výstupy studia předmětu
Poslední úprava: Zvěřinová Jana Mgr. (11.02.2021)

Na konci kurzu studenti budou

umět přesněji využívat škálu gramatických nástrojů a jejich funkcionality v kontextu

lépe se orientovat v odborně zaměřených textech a cizojazyčných informacích

mít širší slovní zásobu

lépe rozumět různým mluvčím

aktivně uplatňovat více strukturovaný písemný projev

znát pravidla obchodní komunikace (telefonát, e-mailová korespondence)

zvládat ústní interakci s větší jistotou a přesností

uvědomovat si kulturní a jazykové rozmanitosti

umět lépe sledovat a řídit svůj vlastní jazykový rozvoj.

Literatura
Poslední úprava: Zvěřinová Jana Mgr. (11.02.2021)

Wergen, Josef. Obchodní korespondence a komunikace. Němčina (nakladatelství Klett)Höppnerová, Věra. Deutsch im Gespräch (nakladatelství Ekopress)

Hering, Axel. Übungsgrammatik für die Mittelstufe (nakladatelství Hueber)

Berglová, Eva. Moderní gramatika němčiny (nakladatelství Fraus)

Doporučené online slovníky – lexikony

https://www.duden.de/

https://www.dwds.de/

Sylabus - němčina
Poslední úprava: Zvěřinová Jana Mgr. (11.02.2021)

1. Vorstellung, Selbstpräsentation, Motivation

2. Mein zukünftiger Beruf

3. Stellensuche, Bewerbungsschreiben, Lebenslauf

4. Termine (Vereinbarung und Bestätigung)

5. Betriebsorganisation

6. Angebote

7. Virtuelle - Konferenz

8. Verträge

9. Arbeit mit fachlichen Texten

10. Wirtschaftskorespondenz

11. Statistik

12. Firmengründung

13. Büro -Organisation

14. TEST/REFERATE

Vstupní požadavky
Poslední úprava: Zvěřinová Jana Mgr. (11.02.2021)

Německý jazyk na úrovni min. B1

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)
Poslední úprava: Zvěřinová Jana Mgr. (11.02.2021)

Podmínkou pro udělení zápočtu je splnění následujících studijních povinností:

1)Aktivní účast na cvičení

2) Portfolio zahrnující:

a) Prezentace vybrané firmy

b) Prezentace aktuality ve vybraném oboru

c) Test

 
VŠCHT Praha