PředmětyPředměty(verze: 923)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Úvod do umělé inteligence - B501072
Anglický název: Introduction to Artificial Intelligence
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2021 do 2021
Semestr: oba
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 1/1, Zk [HT]
Počet míst: zimní:30 / 30 (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Maga Dušan prof. Ing. Ph.D.
Literatura
Poslední úprava: Scholleová Hana doc. RNDr. Ing. Ph.D. (15.02.2021)

Povinná - vybrané kapitoly z některých dílů knihy

Mařík, V., Štěpánková, O., Lažanský, J.: Umělá inteligence (1-3), Academia, Praha 1993

Doporučená:

Barták, R.: Co je nového v umělé inteligenci, Nová beseda 2017

Sylabus
Poslední úprava: Scholleová Hana doc. RNDr. Ing. Ph.D. (15.02.2021)

1. Umělá intelligence, její aktuální cíle a metody

2. Informované prohledávání stavového prostoru

3. Význam optimalizace v umělé inteligenci

4. Řešení některých optimalizačních úloh

5. Znalosti: jejich ukládání a využívání

6. Znalosti: odvozování a odpovídání na dotazy

7. Tvorba a využívání znalostních systémů expertních i plánovacích

8. Strojové učení aneb odkud se berou znalosti

9. Metody strojového učení s učitelem i bez učitele

10. Strojové vnímání

11. Stroje a komunikace v přirozeném jazyku

12. Mobilní roboti v terénu i ve výrobní hale – exkurze do laboratoře

13. Roboti v nebezpečném prostředí - exkurze do laboratoře

14 UI, 4. průmyslová revoluce a společnost

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Scholleová Hana doc. RNDr. Ing. Ph.D. (15.02.2021)

Závěrečné ověření studijních výsledků probíhá kombinovanou formou, při níž student odpovídá nejprve písemně a pak ústně.

Podmínkou úspěšného zakončení předmětu je včasné odevzdání 80% písemně vypracovaných samostatných úloh zadaných v průběhu semestru při přednáškách a cvičeních.

 
VŠCHT Praha