PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Průmyslová praxe II - B504002
Anglický název: Insdustrial Practice II
Zajišťuje: Děkanát FCHT (150)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: letní s.:1
E-Kredity: letní s.:1
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Záměnnost : V827001
Anotace
Ve výrobních společnostech studenti navštíví různé technologické jednotky, které produkují komerčně významné výrobky, seznámí se s procesními aparáty, s výrobní technologií, s kontrolou a řízením procesů, s hodnocením kvality produktů, s bezpečností práce a s ochranou životního prostředí v průmyslové praxi.
Poslední úprava: Kubová Petra (21.03.2022)
Sylabus

Opakované návštěvy různých výrobních jednotek nebo rezortních výzkumných ústavů, vypracování závěrečné zprávy.

Studenti budou umět:

1. Orientovat se v prostředí výrobních závodů a technologických jednotek.

2. Spojit své teoretické znalosti a dovednosti s potřebami průmyslové praxe.

Poslední úprava: Kubová Petra (21.03.2022)
 
VŠCHT Praha