PředmětyPředměty(verze: 949)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Semestrální práce II - B700007
Anglický název: Semestral Work II
Zajišťuje: Ústav chemické technologie restaurování památek (148)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2021 do 2022
Semestr: oba
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/6, KZ [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: bakalářské
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Kloužková Alexandra doc. Ing. CSc.
Škrdlantová Markéta Ing. Ph.D.
Msallamová Šárka Ing. Ph.D.
Třída: Specializační laboratoř
Záměnnost : N700007
Anotace -
Poslední úprava: Drábková Klára Ing. Ph.D. (30.03.2021)
Náplní semestrálních prací je restaurování (konzervování) zadaného objektu, jeho průzkum a pořízení veškeré potřebné dokumentace pro vypracování restaurátorské (konzervátorské) zprávy. Semestrální práce slouží ke zdokonalování dovedností v řemeslných technikách a k osvojení specializovaných řemeslných postupů souvisejících s konzervováním-restaurování konkrétních objektů.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Drábková Klára Ing. Ph.D. (30.03.2021)

Studenti budou umět:

• provést materiálový průzkum

• zhotovit fotodokumentaci předmětu

• na základě průzkumu vyhodnotit stav restaurovaného předmětu a navrhnout vhodný postup restaurátorských prací

• na základě restaurátorského záměru předmět zrestaurovat a vyhotovit restaurátorskou zprávu (text semestrální práce)

Literatura -
Poslední úprava: Drábková Klára Ing. Ph.D. (30.03.2021)

Novák P. et al.: Koroze a degradace materiálů (učební texty pro restaurátory a konzervátory), CD 1.0, VŠCHT Praha 2006

Konzervování a restaurování kovů: Ochrana předmětů kulturního dědictví z kovů a jejich slitin, Technické muzeum v Brně, Brno, 2011.

Selwyn L., Metals and corrosion: A Handbook for the Conservation Professional, Canadian Conservation Institute, Ottawa, 2004.

Kutz M.: Handbook of Environmental Degradation of Materials, William Andrew, Norwich, 2005.

Helebrant A.: Corrosion of inorganic non-metallic materials; Corrosion of glass; Corrosion of ceramics. Prezentace přednášek ke stažení na www.usk.cz

Helebrant A.: Kinetics of corrosion of silicate glasses in aqueous solutions. Ceramics-Silikáty 41, 147-151, 1997. ISSN 0862-5468

Acton L., Smith N. Practical Ceramic Conservation, The Crowood Press, Cambridge, 2003. ISBN 9781861264831

Tímár-Balázsy A., Eastop D.: Chemical Principles of Textile Conservation. Butterworth Heineman, Oxford, 1998. ISBN 0-7506-2620-8

Landi S.: The Textile Conservators Manual. Butterworth Heineman, Oxford, 1992. ISBN 0-7506-3897-4

Studijní opory -
Poslední úprava: Kučerová Irena Ing. Ph.D. (08.02.2018)

Materiály u vyučujícího

Sylabus -
Poslední úprava: Drábková Klára Ing. Ph.D. (30.03.2021)

Náplň semestrální práce je volena podle specializace.

• zpracování detailního průzkumu restaurovaného předmětu

• vyhodnocení průzkumu a vypracování restaurátorského záměru

• restaurování předmětu s ohledem na jeho charakter a budoucí využití

• zpracování restaurátorské zprávy s podrobnou obrazovou dokumentací

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Kučerová Irena Ing. Ph.D. (08.02.2018)

Semestrální práce I

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -
Poslední úprava: Kučerová Irena Ing. Ph.D. (11.03.2018)

Předmět je zakončen klasifikovaným zápočtem. Podmínka pro udělení zápočtu je aktivní účast na výuce, hodnotí se restaurátorský zásah, kvalita semestrální práce a prezentace výsledků a odpovědi na dotazy v rámci diskuse k prezentované práci.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 3 84
Obhajoba individuálního projektu 0.5 14
Práce na individuálním projektu 0.5 14
4 / 4 112 / 112
 
VŠCHT Praha