PředmětyPředměty(verze: 949)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Výtvarná dokumentace I kovy - B700018
Anglický název: Art Documentation I Metals
Zajišťuje: Ústav chemické technologie restaurování památek (148)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:1
E-Kredity: zimní s.:1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Friebelová Iveta Mgr. Dis
Záměnnost : N700020
Je záměnnost pro: N700011
Anotace -
Poslední úprava: Kučerová Irena Ing. Ph.D. (06.02.2018)
Předmět slouží k zdokonalení výtvarných dovedností studenta, které využije při restaurování objektů kulturního dědictví. Studenti se procvičují a zdokonalují v grafických studií objektů a jejich detailů,včetně technického výkresu.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Kučerová Irena Ing. Ph.D. (06.02.2018)

Studenti budou umět:

  • využívat své grafické a výtvarné dovednosti při restaurování památek
  • provést výtvarnou, grafickou studii objektů a jejich detailů
  • provést technický výkres

Literatura -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (11.01.2018)

Materiály u vyučujícího.

Studijní opory -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (11.01.2018)

Materiály u vyučujícího.

Sylabus -
Poslední úprava: Kučerová Irena Ing. Ph.D. (06.02.2018)

Výtvarné, grafické a plastické osvojování problematiky stylizace rostlinných motivů, florální ornamentiky.

Studie vybrané řady ornamentů, zvěrné ornamentiky, zvěrných germánských stylů, řecko-skytské figurální památky z kovů, obíhajícího motivu a rozvinutého pláště.

Vektorová dokumentace restaurované památky s rekonstrukcí chybějících prvků a vizualizace rozsahu poškození (Adobe Illustrator, CorelDRAW).

Vytvoření digitálního 3D modelu restaurované památky včetně textury a studie doplňků.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Kučerová Irena Ing. Ph.D. (06.02.2018)

Výtvarné cvičení IV

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -
Poslední úprava: Kučerová Irena Ing. Ph.D. (11.03.2018)

Předmět je zakončen zápočtem. Podmínkou pro udělení zápočtu je aktivní účast na výuce a vypracování úkolů dle zadání.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na seminářích 1 28
1 / 1 28 / 28
 
VŠCHT Praha