PředmětyPředměty(verze: 949)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Řemeslné techniky zpracování kovů - B700021
Anglický název: Hand-made metal processing techniques
Zajišťuje: Ústav chemické technologie restaurování památek (148)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2021 do 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/5, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Nikendey Václav Ing.
Anotace -
Poslední úprava: Kučerová Irena Ing. Ph.D. (08.02.2018)
Předmět je určen pro individuální zdokonalení řemeslných dovedností studenta, které jsou nezbytné pro restaurování.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Kučerová Irena Ing. Ph.D. (08.02.2018)

Studenti budou umět řemeslné techniky zpracování kovů, které jsou nezbytné pro restaurování kovových objektů.

Literatura -
Poslední úprava: Kučerová Irena Ing. Ph.D. (08.02.2018)

žádná

Studijní opory -
Poslední úprava: Kučerová Irena Ing. Ph.D. (08.02.2018)

žádné

Sylabus -
Poslední úprava: Kučerová Irena Ing. Ph.D. (08.02.2018)

Obrábění kovů (protahování, válcování, kovotlačitelství).

Tvarování kovů (výroba stěžejky).

Tavení kovů (výroba slitin).

Spojování kovových materiálů (pokročilé tvrdé pájení).

Povrchové úpravy kovů a jejich fixace.

Řemeslné techniky zpracování kovů (granulace, filigrán).

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Kučerová Irena Ing. Ph.D. (08.02.2018)

Řemeslné techniky I, II

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -
Poslední úprava: Drábková Klára Ing. Ph.D. (31.08.2022)

Předmět je zakončen klasifikovaným zápočtem. Podmínkou pro získání zápočtu je aktivní účast na výuce a odevzdané úkoly.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 2.5 70
Práce na individuálním projektu 0.5 14
3 / 3 84 / 84
 
VŠCHT Praha