Dějiny vědy a techniky - B832006
Anglický název: History of Science and Technology
Zajišťuje: Ústav učitelství chemie a humanitních věd (832)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Dvořáčková Věra Bc. PhDr. Ph.D.
Je záměnnost pro: V832001
Termíny zkoušek   
Anotace -
Obsah předmětu seznamuje studenty s vybranými charakteristickými fenomény spojenými s dějinami vědy a techniky 19. a 20. století v prostředí českých zemí / Československa / České republiky. Zasazuje je do kontextu politického, ideologického, hospodářského a kulturního a usouvztažňuje domácí vědu s relevantním mezinárodním vývojem. Zohledňuje všechny vědní oblasti s důrazem na vědy chemické a všímá si vědeckých dějin v rovině individuální i institucionální.
Poslední úprava: MARTA (28.08.2023)
Sylabus -

1. Dějiny vědy a techniky 19. a 20. století I

2. Dějiny vědy a techniky 19. a 20. století II

3. Vznik samostatné VŠCHT Praha

4. Habitus a sociální kontext působení elitního vědce

5. Fenomén tzv. velmožů vědy

6. Vědecké dynastie

7. Interdisciplinarita ve vědě (renesanční osobnosti, zájmová všestrannost i vědecký diletantismus)

8. Vztah československých přírodních věd k německému meziválečnému nacionalismu

9. Český vědec členem mezinárodní vědecké obce

10. Politická perzekuce představitelů vědy

11. Emigrace příslušníků vědecké komunity z Československa na Západ

12. Emigrace západních vědců do komunistického Československa

13. Symboly vědy - hodnotové a kulturní svědectví doby

14. Křižovatky posametové vědy

Poslední úprava: Čapek Adamec Martin (28.08.2023)