PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Odborný anglický jazyk A - B834001
Anglický název: Professional English Language A
Zajišťuje: Ústav jazyků (834)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2019 do 2021
Semestr: oba
Body: 1
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/2, Z [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: http://předmět je vyučován pouze v letním semestru
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Pokorná Markéta Mgr. Ing.
Záměnnost : N834008
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Cílem předmětu je rozvíjet všechny jazykové dovednosti se zvláštním zaměřením na oblast odborného jazyka a jeho specifika. Tematické oblasti zahrnují univerzitní prostředí, chemii a další přírodní vědy a práci v laboratoři.
Poslední úprava: Pokorná Markéta (28.01.2022)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

  • pracovat s jazykem za využití odpovídajících lexikálních, gramatických a stylistických prostředků
  • vyhodnotit informace získané písemnou a ústní formou, reagovat na ně jak ústně, tak písemně
  • diskutovat na odborné téma, vyjádřit svůj názor a argumentovat na dané téma
  • vypracovat anotaci odborného článku vztahujícího se ke studovanému oboru

Poslední úprava: Pokorná Markéta (28.01.2022)
Literatura -

Z: materiály připravené Ústavem jazyků – English for Chemists I, Grammar I, Grammar II (dostupné v e-learningu předmětu)

D: Brieger N. and Pohl A., Technical English Vocabulary and Grammar, Summertown Publishing, 2002, 1902741765

D: Murphy R., English Grammar in Use, Cambridge University Press, 2012, 9780521189392

D: West C., Recycling Advanced English, Georgian Press, 2009, 9780521140737

D: Key Words for Chemical Engineering, HarperCollins Publishers, 2013, 9780007489770

D: Armer T. and Day J., Cambridge English for Scientists, Cambridge University Press, 2011, 9780521154093

Poslední úprava: Pokorná Markéta (28.01.2022)
Studijní opory -

https://e-learning.vscht.cz/course/index.php?categoryid=43

Poslední úprava: Chadová Kateřina (06.06.2024)
Metody výuky -

Výuka probíhá formou semináře.

Poslední úprava: Pokorná Markéta (28.01.2022)
Sylabus -

1. Úvod do studia předmětu. Jak napsat summary.

2. Univerzitní studium: akademické prostředí

3. Univerzitní studium: život na univerzitě

4. Univerzitní studium: studium

5. Věda: úvod do chemie

6. Věda: prvky a sloučeniny

7. Věda: fyzika a matematika

8. Věda: biochemie I

9. Věda: biochemie II (enzymy)

10. Laboratoř a výzkum: chemické nádobí a přístroje

11. Laboratoř a výzkum: pravidla bezpečnosti při práci v laboratoři

12. Laboratoř a výzkum: výzkum a pokus

13. Laboratoř a výzkum: laboratorní zpráva a abstrakt

14. Shrnutí a opakování

Poslední úprava: Pokorná Markéta (28.01.2022)
Studijní prerekvizity -

Studijní prerekvizity nejsou požadovány.

Poslední úprava: Pokorná Markéta (28.01.2022)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na seminářích 1 28
1 / 1 28 / 28
 
VŠCHT Praha