PředmětyPředměty(verze: 949)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Odborný anglický jazyk A - B834001
Anglický název: Professional English Language A
Zajišťuje: Ústav jazyků (834)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2019 do 2021
Semestr: oba
Body: 1
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/2, Z [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: bakalářské
Další informace: http://předmět je vyučován pouze v letním semestru
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Pokorná Markéta Mgr. Ing.
Záměnnost : N834008
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Poslední úprava: Pokorná Markéta Mgr. Ing. (28.01.2022)
Cílem předmětu je rozvíjet všechny jazykové dovednosti se zvláštním zaměřením na oblast odborného jazyka a jeho specifika. Tematické oblasti zahrnují univerzitní prostředí, chemii a další přírodní vědy a práci v laboratoři.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Pokorná Markéta Mgr. Ing. (28.01.2022)

Studenti budou umět:

  • pracovat s jazykem za využití odpovídajících lexikálních, gramatických a stylistických prostředků
  • vyhodnotit informace získané písemnou a ústní formou, reagovat na ně jak ústně, tak písemně
  • diskutovat na odborné téma, vyjádřit svůj názor a argumentovat na dané téma
  • vypracovat anotaci odborného článku vztahujícího se ke studovanému oboru

Literatura -
Poslední úprava: Pokorná Markéta Mgr. Ing. (28.01.2022)

Z: materiály připravené Ústavem jazyků – English for Chemists I, Grammar I, Grammar II (dostupné v e-learningu předmětu)

D: Brieger N. and Pohl A., Technical English Vocabulary and Grammar, Summertown Publishing, 2002, 1902741765

D: Murphy R., English Grammar in Use, Cambridge University Press, 2012, 9780521189392

D: West C., Recycling Advanced English, Georgian Press, 2009, 9780521140737

D: Key Words for Chemical Engineering, HarperCollins Publishers, 2013, 9780007489770

D: Armer T. and Day J., Cambridge English for Scientists, Cambridge University Press, 2011, 9780521154093

Studijní opory -
Poslední úprava: Pokorná Markéta Mgr. Ing. (28.01.2022)

www.vscht.cz/kj/page/odkazy.html

Metody výuky -
Poslední úprava: Pokorná Markéta Mgr. Ing. (28.01.2022)

Výuka probíhá formou semináře.

Sylabus -
Poslední úprava: Pokorná Markéta Mgr. Ing. (28.01.2022)

1. Úvod do studia předmětu. Jak napsat summary.

2. Univerzitní studium: akademické prostředí

3. Univerzitní studium: život na univerzitě

4. Univerzitní studium: studium

5. Věda: úvod do chemie

6. Věda: prvky a sloučeniny

7. Věda: fyzika a matematika

8. Věda: biochemie I

9. Věda: biochemie II (enzymy)

10. Laboratoř a výzkum: chemické nádobí a přístroje

11. Laboratoř a výzkum: pravidla bezpečnosti při práci v laboratoři

12. Laboratoř a výzkum: výzkum a pokus

13. Laboratoř a výzkum: laboratorní zpráva a abstrakt

14. Shrnutí a opakování

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Pokorná Markéta Mgr. Ing. (28.01.2022)

Studijní prerekvizity nejsou požadovány.

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -
Poslední úprava: Chadová Kateřina Mgr. (10.04.2024)

K udělení zápočtu je nutné získat 50 bodů z celkových 70 bodů. Body student získá za napsání zápočtového testu (max. 50 b.), ústní shrnutí odborného textu (max. 3 b.), aktivní účast v hodinách (max. 10 b.) a domácí přípravu (max. 7 b.).

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na seminářích 1 28
1 / 1 28 / 28
 
VŠCHT Praha