PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Rozvoj sociálních kompetencí - B837006
Anglický název: Development of Social Competencies
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2019 do 2023
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Z [HT]
Počet míst: 10 / 10 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: http://kem.vscht.cz/predmety/kompetence
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Botek Marek Ing. Mgr. Ph.D.
Záměnnost : N437037
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Záměrem tohoto předmětu je pomoci jeho absolventům v oblasti soft skills. Je zaměřený na posílení znalostí a dovedností v oblasti sociálních kompetencí, které jsou klíčové pro úspěšný start absolventů v zaměstnání. Významnou součástí předmětu je trénink komunikačních a prezentačních dovedností a také efektivního jednání s lidmi.
Poslední úprava: Kubová Petra (15.01.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Připravovat a prezentovat profesionální projevy před malou skupinou

Identifikovat své preferované styly řešení konfliktu a mezilidských interakcí

Porozumět organizační kultuře a reagovat na její požadavky

Určit své reakce na změny v organizaci a poznat, jak na změny efektivně reagovat

Poslední úprava: Kubová Petra (15.01.2018)
Literatura -

D:Klapetek M.,Komunikace, argumentace, rétorika,Grada,Praha,2008,9788024726526

D:Klein H.M.,Kresse A.,Psychologie, základ úspěchu v práci.,Grada,Praha,2008,9788024724447

D:Plamínek J.,Vedení lidí, tymů a firem,Grada,Praha,2011,9788024736648

Poslední úprava: Kubová Petra (15.01.2018)
Studijní opory

Medlíková (2010) Přesvědčivá komunikace, vybrané části: https://books.google.cz/books?id=Pj0_0WwE4bkC&pg=PA118&dq=prezenta%C4%8Dn%C3%AD+dovednosti&hl=cs&sa=X&ved=2ahUKEwiSvb_2-9j0AhXpQ_EDHeasBxEQ6AF6BAgIEAI#v=onepage&q=prezenta%C4%8Dn%C3%AD%20dovednosti&f=false

Gruber (2017) Time management, vybrané části: https://books.google.cz/books?id=lii2DwAAQBAJ&pg=PA5&dq=time+management&hl=cs&sa=X&ved=2ahUKEwjd7Nuh_dj0AhU8RPEDHS12AvIQ6AF6BAgHEAI#v=onepage&q=time%20management&f=false

Poslední úprava: Botek Marek (10.12.2021)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)

Podmínkou pro získání zápočtu je účast na (minimálně) 9 ze 14 přednášek a cvičení, přičemž na jednom z nich bude student prezentovat svůj referát.

Poslední úprava: Botek Marek (12.09.2023)
Sylabus -

1. Efektivní komunikace v organizaci

2. Rozvoj komunikačních dovedností

3. Prezentační dovednosti a jejich rozvoj

4. Strategie a taktiky při jednání se zaměstnanci

5. Obtížná jednání a vyjednávání

6. Řízení konfliktů

7. Metody systematického řešení problémů

8. Metody kreativního řešení problémů

9. Sociální role a rolové chování

10. Řízení a motivace

11. Týmová spolupráce

12. Spolupráce ve skupině

13. Time management

14. Změny v organizaci

Poslední úprava: Botek Marek (15.01.2020)
Studijní prerekvizity -

žádné

Poslední úprava: Kubová Petra (15.01.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

Podmínkou pro získání zápočtu je účast na (minimálně) 9 ze 14 přednášek a cvičení, přičemž na jednom z nich bude student prezentovat svůj referát.

Poslední úprava: Botek Marek (12.09.2023)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0 1
Obhajoba individuálního projektu 0 1
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.5 14
Práce na individuálním projektu 0.9 26
Účast na seminářích 0.5 14
3 / 3 84 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 100

 
VŠCHT Praha