PředmětyPředměty(verze: 949)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Příprava pro FCE I - CZV00008
Anglický název: Preparation for FCE I
Zajišťuje: Ústav jazyků (834)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2019 do 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:0
E-Kredity: zimní s.:0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Jiné [HT]
Počet míst: neurčen / 15 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Kruteková Jana Mgr.
Třída: Kurz CŽV
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Kruteková Jana Mgr. (06.05.2020)
Tento kurz je určen pro studenty s dobrou znalostí anglického jazyka na úrovni B1 dle Společného evropského rámce ( SERR). Kurz je zaměřen na všechny jazykové dovednosti a jejich systematické rozšíření pro úspěšné složení FCE testu.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Kruteková Jana Mgr. (20.06.2017)

Studenti budou schopni :

• využívat osvojené gramatické konstrukce

• s využitím osvojených komplexních jazykových prostředků komunikovat na běžná témata

• používat vhodnou a přesnou slovní zásobu

• pracovat se čteným textem, analyzovat obsah a prezentovat jej

• napsat formální a neformální dopisy, eseje, úvahy

Literatura -
Poslední úprava: Kruteková Jana Mgr. (06.05.2020)

Z: Noris R., Ready for First Coursebook, Macmillan Publisher, 2013, 9780230440029

Z: Noris R.,Edwards L., Ready for First Workbook, Macmillan Publisher,2013, 20139780230440074

D: Prodromou L.,Grammar and Vocabulary for First Certificate, Longman, 2005, 978058240018X

D: Evans V., CPE Use of English, Express Publishing, 2013, 978147515965

Studijní opory -
Poslední úprava: Kruteková Jana Mgr. (10.09.2016)

Materiály vypracované a/nebo doporučené vyučujícím.

Sylabus -
Poslední úprava: Kruteková Jana Mgr. (05.09.2016)

1. Životní styl, zaměstnání a volný čas. Čtení s porozuměním. Frázová slovesa

2. Čtení s porozuměním. Frázová slovesa. Tvorba slov.

3. Volný čas , sporty a hudba. Tvorba slov. Gramatická cvičení pro FCE.

4. Gerundium a infinitiv. Novinový článek. Frázová slovesa.

5. Technologie. Členy. Tvorba slov. Formální dopis, úvaha.

6. Kultura, film a divadlo. Minulé časy. Zpráva.

7. Práce s textem - cvičení pro FCE. Novinový článek.

8. Zaměstnání, povolání. Popis obrázků a fotografií.

9. Lidé a vztahy, rozdíly ve společnosti.Gramatická cvičení pro FCE.

10. Vztažné věty. Popis a definice. frázová slovesa.

11. Peníze, měna; nakupování - obchody a zboží. Stížnost a reklamace.

12. Město a venkov. Předpřítomný čas prostý i průběhový.Popis.

13. Gramatická cvičení pro FCE - čtení, poslech.

14. Cestování. Gramatická cvičení pro FCE - čtení s porozuměním.

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: Kruteková Jana Mgr. (05.09.2016)

Úroveň anglického jazyka B1 dle Společného evropského referenčního rámce (SERR).

 
VŠCHT Praha