PředmětyPředměty(verze: 949)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Příprava na FCE II - CZV00009
Anglický název: Preparation for FCE II
Zajišťuje: Ústav jazyků (834)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: letní s.:0
E-Kredity: letní s.:0
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Jiné [HT]
Počet míst: neurčen / 14 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Kruteková Jana Mgr.
Třída: Kurz CŽV
Anotace -
Poslední úprava: Kruteková Jana Mgr. (20.06.2017)
Tento kurz je určen pro studenty s dobrou znalostí anglického jazyka na úrovní středně pokročilí ( B1 dle Společného evropského rámce ( SERR). Kurz je zaměřen na všechny jazykové dovednosti a jejich systematické rozšíření pro úspěšné složení FCE testu.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Kruteková Jana Mgr. (06.05.2020)

Studenti budou schopni :

• využívat osvojené gramatické konstrukce

• komunikovat s využitím osvojených komplexních jazykových prostředků

• používat vhodnou a přesnou slovní zásobu

• pracovat se čteným textem, analyzovat obsah a prezentovat jej

• napsat formální a neformální dopisy, eseje, úvahy

Literatura -
Poslední úprava: Kruteková Jana Mgr. (06.05.2020)

Z: Noris R., Ready for First Coursebook, Macmillan Publisher, 2013, 9780230440029

Z: Noris R.,Edwards L., Ready for First Workbook, Macmillan Publisher,2013, 20139780230440074

D: Prodromou L.,Grammar and Vocabulary for First Certificate, Longman, 2005, 978058240018X

D: Evans V., CPE Use of English, Express Publishing, 2013, 978147515965

Studijní opory -
Poslední úprava: Kruteková Jana Mgr. (25.04.2020)

Materiály vypracované a/nebo doporučené vyučujícím.

Sylabus -
Poslední úprava: Kruteková Jana Mgr. (20.06.2017)

1. Obdchody, nakupování, služby. Budoucí časy. Tvoření slov - přídavná jména.

2. Modální slovesa - dedukce, spekulace. Frázová slovesa - give. FCE cvičení.

3. Kriminalita, zločin, trest. Trpný rod. Popis obrázku a situace.

4. Popis, parafráze, zpráva. Frázová slovesa. Transformace vět.

5. Počasí, podnebí, příroda. Novinový článek, zpráva. FCE cvičení.

6. Hypotéza,plán. Podmínkové věty. Frázová slovesa - put. FCE cvičení.

7. Podmínkové věty a věty přací. Transformace vět. FCE cvičení.

8. Jídlo, potraviny, nápoje, stravování. Podstatná jména - počitatelná, nepočitatelná.

9. Zdraví, nemoce, zdravotní problémy.Přímá řeč - nepřímá řeč.

10. Přímá řeč a nepřímá otázka. Slovesné vazby. FCE cvičení.

11. Hypotetické situace,návrh, pravděpodobnost, jistota. FCE cvičnení.

12. Umění,kultura. Divadla,kina,četba.Předložkové vazby se slovesy.

13. Příroda, zvířata, rostliny,. frázová slovesa - turn. FCE cvičení.

14. Jazyk, studium jazyka. Formy angličtiny Slovesa - do / make.

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: Kruteková Jana Mgr. (06.02.2017)

Úroveň anglického jazyka B1 dle Společného evropského referenčního rámce (SERR).

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Kruteková Jana Mgr. (25.04.2020)

Studijní prerekvizity nejsou požadovány.

 
VŠCHT Praha