PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Příprava na CAE II - CZV00011
Anglický název: Preparation for CAE II
Zajišťuje: Ústav jazyků (834)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: letní s.:0
E-Kredity: letní s.:0
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Jiné [HT]
Počet míst: neurčen / 14 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Kruteková Jana Mgr.
Třída: Kurz CŽV
Anotace -
Poslední úprava: Kruteková Jana Mgr. (06.05.2020)
Cílem předmětu je rozvinout a zdokonalit jazykové znalosti a komunikační dovednosti v oblasti všeobecné angličtiny se zaměřením na specifika mezinárodní jazykové zkoušky. Tématické okruhy zahrnují oblast technologií, cestování, bydlení, vzdělání, jídla, současného světa a financí . Výstupní úroveň předmětu odpovídá úrovni C1 podle Sjednoceného evropského referenčního rámce.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Kruteková Jana Mgr. (06.05.2020)

Studenti budou schopni :

• využívat osvojené gramatické konstrukce

• komunikovat s využitím komplexních jazykových prostředků

• používat vhodnou a přesnou slovní zásobu

• pracovat se čteným textem, analyzovat obsah a prezentovat jej

• napsat formální a neformální dopisy, eseje, úvahy

Literatura -
Poslední úprava: Kruteková Jana Mgr. (06.05.2020)

Z: Noris R.,French A., Ready for Advanced - coursebook,3rd Edition, Macmillan Publisher Limited, 2014, 9780230463677

Z: Noris R.,French A., Ready for Advanced - workbook,3rd Edition, Macmillan Publisher Limited, 2014, 9780230463608

D: West C., Recycling Advanced English, Georgian Press, 2002, 1873630336

D: Hewings M., Advanced Grammar in Use, Third edition, Cambridge University Press, 2013, 9781107697386

D: Evans V., CPE Use of English, Express Publishing, 2013, 978147515965

Studijní opory -
Poslední úprava: Kruteková Jana Mgr. (06.05.2020)

Materiály připravené a doporučené vyučujícím.

Metody výuky -
Poslední úprava: Kruteková Jana Mgr. (06.05.2020)

Seminář.

Sylabus -
Poslední úprava: Kruteková Jana Mgr. (06.05.2020)

1. Moderní svět. - Modální slovesa.

2. Technologie.- Frázová slovesa. Úvaha.

3. Cestování a poznávání. - Tvoření slov - podstatná jména.

4. Turismus. - Vyjádření souhlasu, odmítnutí, rozčilení.

5. Bydlení. Popis. - Nabídka ubytování / poptávka.

6. Domácnost. Popis.- Tvoření slov - přídavná jména, příslovce.

7. Vzdělání. Studium a učení.- Slovesné vazby.

8. Školství.- Slovní spojení. Frázová slovesa.

9. Svět kolem nás.- Vedení diskuze. Článek do časopisu.

10. Příroda - Modální slovesa. Slovní spojení. Spojky.

11. Jídlo a stravování. - Frázová slovesa a předložkové vazby.

12. Finance, peníze. - Vazby podstatných jmen.

13. Transformace vět, tvoření slov, idiomy.

14. Souhrnné opakování - vzorový test

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: Kruteková Jana Mgr. (06.05.2020)

Znalost jazyka odpovídající úrovni B2+ / C1 dle Sjednoceného evropského referenčního rámce.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Kruteková Jana Mgr. (25.04.2020)

Studijní prerekvizity nejsou požadovány.

 
VŠCHT Praha