PředmětyPředměty(verze: 950)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Prezentace - CZV00052
Anglický název: Presentations
Zajišťuje: Ústav jazyků (834)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2020 do 2023
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/2, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / 24 (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Matesová Hedvika Ing. Mgr.
Třída: Kurz CŽV
Anotace -
Poslední úprava: Kruteková Jana Mgr. (26.08.2020)
Cílem předmětu je seznámit se se strukturou prezentace a osvojit si základní i pokročilé prezentační techniky. Předmět je praktického charakteru.
Literatura -
Poslední úprava: Kruteková Jana Mgr. (26.08.2020)

Z: Williams E. J., Presentations in English, Macmillan Publisher, 2008, 9780230028760

Z: Powell M., Presenting in English, Cengage Learning EMEA, 2011, 9781111832278

Studijní opory -
Poslední úprava: Kruteková Jana Mgr. (01.09.2020)

TED Talks doporučené vyučujícím.

Sylabus -
Poslední úprava: Kruteková Jana Mgr. (01.09.2020)

1. Úvod

2. Začátek, Konec, Strukturování

3. Úderný začátek a konec

4. Vizuální pomůcky, prezentace studentů

5. Čísla, prezentace studentů

6. Trendy, grafy, prezentace studentů

7. Opakování, mantra, prezentace studentů

8. Řečnické otázky, pravidlo tří, prezentace studentů

9. Příklady, kontrast, prezentace studentů

10. Slova s velkým dopadem, prezentace studentů

11. Přirovnání, metafora, analogie, prezentace studentů

12. Vypravování příběhů, osobní příhody, prezentace studentů

13. Reakce na otázky, prezentace studentů

14. Opakování, prezentace studentů

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: Kruteková Jana Mgr. (01.09.2020)

Minimální vstupní úroveň anglického jazyka B1 podle Společného evropského referenčního rámce.

 
VŠCHT Praha