PředmětyPředměty(verze: 949)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Základy matematiky pro bakaláře - CZV413001
Anglický název: Basics of mathematics for bachelors
Zajišťuje: Ústav matematiky, informatiky a kybernetiky (446)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2021 do 2021
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky: ústní
Rozsah, examinace: 4/0, Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 60 [hodiny]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Borská Lucie RNDr. Ph.D.
Kroufek Jiří Ing. Ph.D.
Třída: Kurz CŽV
 
VŠCHT Praha