PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Základy fyziky pro bakaláře - CZV444001
Anglický název: Basics of physics for bachelors
Zajišťuje: Ústav fyziky a měřicí techniky (444)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2021 do 2021
Semestr: letní
Body: letní s.:0
E-Kredity: letní s.:0
Způsob provedení zkoušky: letní s.:ústní
Rozsah, examinace: letní s.:4/0, Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 60 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Jirešová Jana Dr. Mgr.
Kroufek Jiří Ing. Ph.D.
Třída: Kurz CŽV
 
VŠCHT Praha