PředmětyPředměty(verze: 947)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Úvod do pedagogiky - CZV832001
Anglický název: Introduction to pedagogy
Zajišťuje: Ústav učitelství chemie a humanitních věd (832)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:0
E-Kredity: zimní s.:0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0, KZ [HT]
Rozsah za akademický rok: 5 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: student může plnit i v dalších letech
Garant: Lorenzová Jitka doc. PhDr. Ph.D.
Třída: Kurz CŽV
Anotace
Poslední úprava: Čapek Adamec Martin PhDr. Ph.D. (29.10.2023)
Cílem předmětu je uvést studenty do porozumění pedagogickým pojmům a kategoriím, stručně je seznámit s pojetím pedagogiky jako vědy a s problematikou českého školského systému.
Sylabus
Poslední úprava: Čapek Adamec Martin PhDr. Ph.D. (29.10.2023)

1. Pedagogika jako věda, normativní a empirická dimenze pedagogiky, systém pedagogických věd

2. Podstata výchovy (struktura a systém výchovy, role výchovy ve vývoji člověka a ve společnosti)

3. Vzdělání a vzdělávání, cíle vzdělávání

4. Klíčové diskursy v pedagogice

5. Modely školských systémů a školský systém v ČR

6. Systém kurikulárních dokumentů na pozadí vzdělávací politiky EU

7. kompetenční model kurikula v základním a středním vzdělání a v přípravě učitelů.

 
VŠCHT Praha