PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Sociální psychologie a pedag. komunikace - CZV832004
Anglický název: Social psychology and ped. communication
Zajišťuje: Ústav učitelství chemie a humanitních věd (832)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2021 do 2022
Semestr: letní
Body: letní s.:0
E-Kredity: letní s.:0
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 5 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: student může plnit i v dalších letech
Garant: Mynaříková Lenka PhDr. Ph.D.
Třída: Kurz CŽV
Klasifikace: Psychologie > Komunikace, Sociální psychologie
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace
Student se seznámí se základními sociálně psychologickými poznatky, které souvisejí přímo nebo zprostředkovaně s pedagogickou činností. Osvojování těchto poznatků v teoretické rovině je spojováno s odkazy na jejich uplatnění v praxi, zejména pokud jde o individuální přístup k lidem, komunikaci aktérů školního vzdělávání (učitelé, rodiče, žáci ve třídě, další odborníci), týmovou práci a kontakty s širší veřejností.
Poslední úprava: Nováková Schöffelová Miroslava (03.07.2024)
Sylabus

1. Sociální percepce a kognice, atribuce a atribuční chyba

2. Malé sociální skupiny a dynamika jejich utváření

3. Postoje, stereotypy a předsudky, násilí a agrese

4. Sociální interakce a sociální komunikace

5. Konflikty a jejich konsensuální a konstruktivní řešení komunikačními nástroji

6. Prosociální chování a altruismus, afiliace, atraktivita a láska

7. Sociální komunikace učitele s rodiči, kolegy, žáky a dalšími odborníky

8. Zásady pedagogické komunikace

Poslední úprava: Nováková Schöffelová Miroslava (03.07.2024)
 
VŠCHT Praha