PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Sociální pedagogika a rizikové chování - CZV832009
Anglický název: a
Zajišťuje: Ústav učitelství chemie a humanitních věd (832)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: letní s.:0
E-Kredity: letní s.:0
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 5 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: student může plnit i v dalších letech
Garant: Lorenzová Jitka doc. PhDr. Ph.D.
Třída: Kurz CŽV
Anotace
Předmět seznamuje s konceptem sociální pedagogiky, jejími teoretickým a praktickými souvislostmi, ohrožujícími aspekty vlivu prostředí na jedince a s rizikovými projevy chování u dětí a dospívajících. Důraz je kladen na roli školy v primární prevenci a kompetenci k vytváření strategií a programů primární prevence a na schopnost intervenovat směrem k výchovnému ovlivňování, řešení obtížných výchovných situací a k ochraně žáka před nepříznivými vlivy.
Poslední úprava: Čapek Adamec Martin (29.10.2023)
Sylabus

1. Sociální pedagogika a její vymezení, vliv prostředí na jedince, proces socializace, problematiky deviace a alternativní socializace

2. Ohrožení žáka a studentka prostředím, sociální znevýhodnění a podpůrná opatření, syndrom CAN

3. Druhy rizikového chování a výchovných problémů u dětí a dospívajících, kriminalita mládeže, systém ústavní a ochranné výchovy

4. Role školy v prevenci rizikového chování a v ochraně dítěte, minimální preventivní program, školní metodik prevence, principy tvorby preventivních programů

5. Metody a postupy primární prevence při práci s žákem a školní třídou.

Poslední úprava: Čapek Adamec Martin (29.10.2023)
 
VŠCHT Praha