PředmětyPředměty(verze: 949)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Školský management a školní legislativa - CZV832011
Anglický název: a
Zajišťuje: Ústav učitelství chemie a humanitních věd (832)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:0
E-Kredity: zimní s.:0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0, Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 10 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: student může plnit i v dalších letech
Garant: Hradecký Pavel Ing. Ph.D.
Třída: Kurz CŽV
Anotace
Poslední úprava: Čapek Adamec Martin PhDr. Ph.D. (29.10.2023)
Předmět je zaměřen na pochopení základů školského managementu. Seznámí studenty se základní legislativou v oblasti školství, poskytne informace o možných způsobech řízení a rozvoje školy. Porozumění stávajícímu dění ve školách je prohloubeno zařazením bloku věnovaného projektovému řízení a oblasti přechodu školy na centrum celoživotního učení.
Sylabus
Poslední úprava: Čapek Adamec Martin PhDr. Ph.D. (29.10.2023)

1. Školský management - úvod do problematiky

2. Struktura a řízení školství - MŠMT - koncepce a strategie řízení - ISCED, EQF - školská zařízení - financování

3. Vzdělávací a školská politika a její problémy

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky - vzdělávací programy (RVP, ŠVP)

4. Management školy a jeho specifika

5. Vnitřní řízení školy - právní subjektivita škol

6. Řízení školy - zákonné úpravy, vyhlášky, nařízení

7. Řízení školy - rozhodování a plánování (procesy školy)

8. Řízení školy - organizování, lidský faktor ve školském managementu (procesy školy)

9. Řízení školy - kontrola a hodnocení ve škole (procesy školy)

10. Klima školy - úloha vedení školy

11. Marketing školy, vztah rodiny a školy

12. Projektové řízení, projektové financování, možnost využívání výstupů projektů

13. Škola jako centrum celoživotního učení - vzájemné učení a spolupráce učitelů, komunity praxe a poznání, centra kolegiální podpory

 
VŠCHT Praha