PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Vzdělávání nadaných žáků v chemii - CZV832019
Anglický název: Education of Gifted Students
Zajišťuje: Ústav učitelství chemie a humanitních věd (832)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2021
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/0, KZ [HT]
Rozsah za akademický rok: 10 [hodiny]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Mudrák Jiří doc. Mgr. Ph.D.
Třída: Kurz CŽV
Anotace
Poslední úprava: Čapek Adamec Martin PhDr. Ph.D. (29.10.2023)
Předmět poskytuje základní orientaci v psychologických koncepcích talentu a nadání, zaměřuje se na specifika nadání v přírodních vědách a zdůrazňuje důležitost vnímání individuality žáka. Speciálně-pedagogické hledisko objasňuje možnosti podpůrných opatření ve škole v rámci společného vzdělávání. Didaktická perspektiva přináší metody práce s nadanými žáky a rozvoj jejich dovedností v předmětu chemie. Dále jsou představeny odborné aktivity (soutěže a mimoškolní a volnočasové aktivity), zaměřené na rozvoj přírodovědného nadání.
Sylabus
Poslední úprava: Čapek Adamec Martin PhDr. Ph.D. (29.10.2023)

1. Charakteristika nadaných, koncepce nadání

2. Nadaní žáci v přírodních vědách

3. Stávání se nadaným: příprava jako rozvoj potenciálu

4. Motivace a rozvoj lidského potenciálu

5. Individualizace a personalizace výuky, vrstevnaté učební úlohy.

6. Nadání jako speciální vzdělávací potřeba. Plán pedagogické podpory, podpůrná opatření, žáci s dvojí výjimečností.

7. Rozvoj dovedností nadaných žáků ve výuce chemie.

8. Chemická Olympiáda, tvorba úloh a jejich využití.

9. Letní soustředění a tábory pro nadané žáky, přírodovědné soutěže.

9. Badatelsky orientovaná výuka v chemii.

10. Mimoškolní aktivity: Talnet, SOČ.

 
VŠCHT Praha