PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Vzdělávání nadaných žáků v chemii - CZV832019
Anglický název: Education of Gifted Students
Zajišťuje: Ústav učitelství chemie a humanitních věd (832)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2021
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/0, KZ [HT]
Rozsah za akademický rok: 10 [hodiny]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Mudrák Jiří doc. Mgr. Ph.D.
Třída: Kurz CŽV
 
VŠCHT Praha