PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Reflektivní seminář k proped. praxi - CZV832023
Anglický název: a
Zajišťuje: Ústav učitelství chemie a humanitních věd (832)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:0
E-Kredity: zimní s.:0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 5 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: student může plnit i v dalších letech
Garant: Duschinská Karolina Ing. Ph.D.
Třída: Kurz CŽV
Anotace
Poslední úprava: Čapek Adamec Martin PhDr. Ph.D. (29.10.2023)
Seminář doprovází propedeutickou praxi. Je veden jak z pedagogické a oborově didaktické, tak z psychologické perspektivy. Témata se opírají o praktickou zkušenost studentů ve školním prostředí. Smyslem je učinit zjevným implicitní vědění studentů, prohloubit jejich vhled do porozumění pedagogickým procesům školy (školní administrativa, orientace a podpora žákova učení, spolupráce školy a rodiny, spolupráce školních týmů aj.).
Sylabus
Poslední úprava: Čapek Adamec Martin PhDr. Ph.D. (29.10.2023)

1. Pedagogická reflexe praxe, zaměřená na oborově didaktické aspekty výuky chemie - reflexe studentských náslechů

2. Psychologická reflexe praxe, zaměřená na individuální a sociální charakteristiky žáků a studentů

3. Práce s miskoncepty studujících ohledně výuky, učitelské profese

4. Reflexe pedagogických procesů školy (kultura školy, komunikace a spolupráce, předmětové komise aj.)

5. Reflexe spolupráce aktérů školního vzdělávání

 
VŠCHT Praha