PředmětyPředměty(verze: 946)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Cvičení z praktického jazyka III - CZV837003
Anglický název: Communication skills III
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:0
E-Kredity: zimní s.:0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: přípravné studium
Garant: Hřebačková Monika PhDr.
Pavelková Hana Mgr. Ph.D.
Třída: Kurz CŽV
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace
Poslední úprava: Pavelková Hana Mgr. Ph.D. (10.02.2021)
Hlavním cílem je rozšířit a rozvíjet znalosti a dovednosti studentů tak, aby se zlepšila jejich schopnost plynně a efektivně komunikovat v angličtině, vnímat různé stylové roviny, skryté významy slov, kolokace, apod. Součástí cvičení jsou poslechy s úkoly zaměřenými na zlepšení porozumění a procvičování jazykových funkcí v různých situacích. Soustavná pozornost je věnována problémům způsobeným interferencí mateřského jazyka.
Literatura
Poslední úprava: Čápová Jitka Bc. DiS. (24.11.2020)

NEF Advanced, (C. Oxengen, C. Latham-Koenig ) ISBN: 978-0-19-450206-1 - Language Practice for First (M.Vince) ISBN: 978-0-230-46375-2 - Grammar for CAE and Proficiency (M.Hewings) ISBN: 978-0-521-71375-7 Speakout Advanced (D. Williams) ISBN: 978-1-4082-1642-2 - Games for Vocabulary Practice (O´Dell F., Head K) ISBN: 9780521006514 - BBC Learning English (www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/teach) - National Geographic English language teaching: Footprint Reading Library(www.elt.heinle.com/cgi-telt/course_product)

Sylabus
Poslední úprava: Čápová Jitka Bc. DiS. (24.11.2020)

Semester III: 1 Introduction – Whose language is it?; 2 Global trends; 3 A recipe for disaster; 4 Sport on trial; 5 Colloquial English; 6 Revise and check; 7 Encounters with animals; 8 Media and information; 9 Events and celebrations; 10 „50 ways“ to leave your lover; 11 A test of honesty; 12 Revision

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)
Poslední úprava: Čápová Jitka Bc. DiS. (24.11.2020)

Zápočet ve formě písemného testu

 
VŠCHT Praha