PředmětyPředměty(verze: 956)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  

Ve dnech 1. 8 až 2. 8. nebude dostupné webové rozhraní Studijního informačního systému (SIS) z důvodu plánovaných servisních prací.

 

Dekujeme za pochopení a omlouváme se za případné problémy

Didaktika - CZV837005
Anglický název: Didactics
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:0
E-Kredity: zimní s.:0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Hřebačková Monika PhDr.
Pavelková Hana Mgr. Ph.D.
Třída: Kurz CŽV
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace
Cílem předmětu je stimulovat posluchače k užívání efektivních forem vyučování ve vlastní pedagogické praxi. Předmět se zabývá a) náplní oborové didaktiky, b) současnými cíli a trendy cizojazyčného vyučování stanovenými v Rámcovém vzdělávacím plánu, c) konfrontací těchto cílů se základními principy nejznámějších vyučovacích metod, které ovlivňovaly a ovlivňují jazykové vyučování a d) způsoby výuky komponentů anglického jazykového systému. Posluchači využívají poznatky získané v lingvistických disciplínách, reflektují o svých vyučovacích postupech a navrhují alternativní vyučovací techniky. Předmět se důsledně zaměřuje na integraci teorie a praxe, vede posluchače k osvojování teoretické poznatkové báze a rozvíjení aplikačních znalostí. Završením studia je mikro-vyučování připravované ve dvojicích a písemný teoretický rozbor výstupu.
Poslední úprava: Pavelková Hana (10.02.2021)
Literatura

How to teach English with DVD (J.Harmer) ISBN: 978-1-4058-4774-2; Learning Teaching (J. Scrivener) ISBN: 978-1-4050-1399-4; A Course in English Language Teaching (P.Ur) ISBN: 978-1-107-68467-6; Evropské jazykové portfolio pro žáky do 11 let. ISBN: 80-7238-216-0; Evropské jazykové portfolio pro žáky a žákyně ve věku 11-15 let v České republice. ISBN: 80–7168–796–0; Evropské jazykové portfolio pro studenty ve věku 15-19 let v České republice; Společný evropský referenční rámec pro jazyky. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, ISBN: 80-244-0404-4; How to Teach Grammar. (S. Thornbury) ISBN: 05820339324; How to Teach Vocabulary. (S. Thornbury) ISBN: 0582429668; The Practice of English Language Teaching (J. Harmer) ISBN: 978-1-4479-8025-4

Poslední úprava: Pavelková Hana (24.11.2020)
Sylabus

1. Základní didaktické principy 2. Český a anglosaský systém didaktického myšlení 3. Cíle a trendy jazykového vyučování, rvp 4. Vyučovací metody a jejich principy (metoda gramatická, komunikativní, přímá, funkční, behaviorální) 5. Učební styly 6. Jazykové kompetence a jazyková způsobilost Každému tématu jsou orientačně věnovány 2h.

Poslední úprava: Pavelková Hana (24.11.2020)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

Zápočet ve formě písemného testu

Poslední úprava: Pavelková Hana (24.11.2020)
 
VŠCHT Praha