PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Fonetika III - CZV837008
Anglický název: Phonetics III
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:0
E-Kredity: zimní s.:0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: přípravné studium
Garant: Hřebačková Monika PhDr.
Pavelková Hana Mgr. Ph.D.
Třída: Kurz CŽV
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace
Poslední úprava: Pavelková Hana Mgr. Ph.D. (10.02.2021)
Ve fonetice bude důraz kladen na praktické procvičování výslovnosti hlásek, slov ale i vyšších větných celků, dále intonace a rytmu, vedoucích k celkovému zdokonalování zvukové stránky ústního projevu, na pochopení souvislostí mezi psanou a mluvenou podobou jazyka. Seminář se zaměřuje i na praktickou výuku výslovnosti a poskytování zpětné vazby ve výuce anglického jazyka.
Literatura
Poslední úprava: Čápová Jitka Bc. DiS. (24.11.2020)

Výslovnost angličtiny na pozadí češtiny (D. Melen) ISBN: 978-80-904-3062-4 - English Pronunciation in Use (M. Hancock) ISBN: 0521001854 - Speaking Clearly (P. Rogerson, J. Gilbert) ISBN: 978-0521312875

Sylabus
Poslední úprava: Pavelková Hana Mgr. Ph.D. (24.11.2020)

1. Pronunciation in context 2. Complex listening tasks 3. Giving feedback effectively 4. Review for exam Key pronunciation points: Word stress, Sentence stress, Rhythm, Weak forms, Intonation, Linking and elision

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Pavelková Hana Mgr. Ph.D. (24.11.2020)

Písemná a ústní zkouška

 
VŠCHT Praha