PředmětyPředměty(verze: 923)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Metodika , ICT ve výuce - CZV837015
Anglický název: Methodology, ICT in Teaching
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: letní s.:0
E-Kredity: letní s.:0
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: přípravné studium
Garant: Hřebačková Monika PhDr.
Pavelková Hana Mgr. Ph.D.
Třída: Kurz CŽV
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Literatura
Poslední úprava: Čápová Jitka Bc. DiS. (24.11.2020)

The Internet and the Language Classroom (G. Dodeney) ISBN-10: 0521684463 - How to Use the Internet in ELT (D. Teeler and P.Gray) ISBN: 0582 33931 6 - metodický portál RVP – www.rvp.cz - Bringing Technology into the Classroom (G.Lewis) ISBN: 978-0-19-442594-0 - portál www.teachingenglish.org.uk

Sylabus
Poslední úprava: Pátková Vlasta (17.02.2021)

Semestr 4: 1. Tvorba dokumentů (Word, Excel, Powerpoint) 2. Práce v cloudu 3. LMS Semestr 4 4. Vzdělávací technologie 5. Testování 6. Informační zdroje 1h

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Čápová Jitka Bc. DiS. (24.11.2020)

Zápočet ve formě písemného testu

 
VŠCHT Praha