PředmětyPředměty(verze: 923)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Psaní II - CZV837018
Anglický název: Writing II
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2020
Semestr: letní
Body: letní s.:0
E-Kredity: letní s.:0
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: přípravné studium
Garant: Hřebačková Monika PhDr.
Pavelková Hana Mgr. Ph.D.
Třída: Kurz CŽV
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace
Poslední úprava: Pavelková Hana Mgr. Ph.D. (11.02.2021)
Kurz se zaměřuje na zvládnutí základních dovedností formálního písemného projevu v anglickém jazyce - struktura odstavce, eseje, abstraktu. Dále klade důraz na odstranění nejčastějších jazykových chyb, rozlišení formálního a neformálního stylu, zvládnutí interpunkce, i schopnosti správně citovat a používat sekundární literaturu.
Literatura
Poslední úprava: Čápová Jitka Bc. DiS. (24.11.2020)

New Headway Academic Skills Reading, Writing, and Study Skills (S. Philpot and L. Curnick) ISBN: 978-0-19-471576-8; Cambridge Academic English (M. Hewings) ISBN: 978-0-521-16520-4; Academic Vocabulary in Use (M. McCarthy, F. O’Dell) ISBN: 978-0-521-68939-7;Write for College (P. Sebranek, V. Meyer, D. Kemper) ISBN: 0-669-44402-2

Sylabus
Poslední úprava: Pavelková Hana Mgr. Ph.D. (24.11.2020)

1. Introduction; plagiarism 2. Using primary and secondary sources 1 3. Using primary and secondary sources 2 4. Paraphrasing 1 5. Paraphrasing 2 6. Review

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Čápová Jitka Bc. DiS. (24.11.2020)

Písemný zápočet

 
VŠCHT Praha