PředmětyPředměty(verze: 923)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Syntax I - CZV837019
Anglický název: Syntax I
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2020
Semestr: letní
Body: letní s.:0
E-Kredity: letní s.:0
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: přípravné studium
Garant: Hřebačková Monika PhDr.
Pavelková Hana Mgr. Ph.D.
Třída: Kurz CŽV
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Literatura
Poslední úprava: Čápová Jitka Bc. DiS. (24.11.2020)

Cambridge Grammar of English (R. Carter, M.McCarthy) ISBN: 9780521674393; Collins Cobuild English Grammar ISBN: 9780008135812; Mluvnice současné angličtiny na pozadí češtiny (L. Dušková) ISBN: 978-80-200-2211-0; Practical English Usage (M. Swan) ISBN: 9780194202435; Grammar Scan (R. Murphy, D. Baker) ISBN -13: 978-0194422741; Oxford English Grammar Course Advanced (M. Swan, C. Walker) ISBN: 9780194414937; Advanced Grammar In Use (M. Hewings) ISBN: 9781107697386

Sylabus
Poslední úprava: Čápová Jitka Bc. DiS. (24.11.2020)

1. Phrasal classes – Noun phrase; 2. Clause types; 3. Sentence constituents; 4. Word Order; 5. The Gerund vs. the Infinitive; 6. The Infinitive; 7. Participles; 8. Participles vs. Gerunds

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Čápová Jitka Bc. DiS. (24.11.2020)

Zápočet ve formě písemného testu

 
VŠCHT Praha