PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Primer in Mathematics - CZV837029
Anglický název: Primer in Mathematics
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2020
Semestr: letní
Body: letní s.:0
E-Kredity: letní s.:0
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Vozárová Pavla Ing. Mgr. Ph.D., M.A.
Třída: Kurz CŽV
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Literatura -

Mal Coad et al: Mathemtacis for the international student. 2004. ISBN 1 876543 15 9

Poslední úprava: Pátková Vlasta (01.02.2021)
Sylabus - angličtina

Week 1 Introduction, number sets and properties

Week 2 Algebraic notations, linear and fractional equations

Week 3 Linear simultaneous equations

Week 4 Indexes, exponential equations

Week 5 Coordinates geometry

Week 6 Equations of lines

Week 7 Polynomials

Week 8 Quadratic equations

Week 9 Function notation, linear and quadratic functions

Week 10 Exponential function and logarithm

Week 11 Trigonometric functions, rational functions

Week 12 Arithmetic and geometric series

Week 13 Percentages

Week 14 Test

Poslední úprava: Pátková Vlasta (01.02.2021)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Homework, partial written tests, attendance, final written test.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (01.02.2021)
 
VŠCHT Praha