PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Základy statistické analýzy ekonomických dat - CZV837035
Anglický název: Statistical methods for economists: Intorductory course
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2020
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/10, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Krajčová Jana Mgr. Ph.D., M.A.
Vozárová Pavla Ing. Mgr. Ph.D., M.A.
Třída: Kurz CŽV
Anotace
V předmětu bude objasněn výklad základních statistických metod, které lze uplatnit při zpracování, prezentaci a analýze ekonomických a společenských jevů.  Seznámime se se základními metodami při vyhodnocování jedno- a vícerozměrných výběrových statistických souborů, s metodami analýzy závislosti, modelováním a analýzou vztahů mezi (nejenom) ekonomickými veličinami. Zaměstananci v ekonomckých oborech tak získají zkušenosti s využitím statistických metod v ekonomické praxi, počítačovým zpracováním dat a interpretací dosažených výsledků.
Poslední úprava: Kubová Petra (04.06.2021)
Literatura

"STUDENMUND, A.H. Using econometrics: A practical guide. New York: Pearson Global Edition, 2017. ISBN 978-01-3136773-9.

LEVINE, SZABAT, STEPHAN (2016), Business Statistics: A First Course. New York: Pearson Global Edition.

BUDÍKOVÁ, M., KRÁLOVÁ, M., MAROŠ, B. Průvodce statistickými metodami. Praha: Grada Publishing, 2010. ISBN 978-80-247-3243-5.

MRKVIČKA, T., PETRÁŠKOVÁ, V. Úvod do Statistiky, Jihočeská Univerzita, 2006. ISBN 80-7040-894-4"

Poslední úprava: Kubová Petra (04.06.2021)
Sylabus

1. Zopakování základů: data, výběr vs. populace, princip testování hypotéz, nejpoužívanější parametrické testy a jejich neparametrické alternativy (význam neparametrických testů)

2. Představení Gretlu jako jednoduchého freeware nástroje pro základní statistickou analýzu, vizualizace dat a základní testy v Gretlu.

3. Úvod do regresní analýzy a její význam v ekonomické praxi

4. Shluková analýza

Poslední úprava: Kubová Petra (04.06.2021)
 
VŠCHT Praha