PředmětyPředměty(verze: 946)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Intensive Czech for HE 1 - CZV837040
Anglický název: Intensive Czech for HE 1
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2021 do 2021
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/20, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Hřebačková Monika PhDr.
Nováková Irena Petra PhDr.
Třída: Kurz CŽV
Anotace
Poslední úprava: Krátká Jana Ing. Ph.D. (13.09.2021)
Kurz je určen zahraničním studentům, kteří mají zájem o studium v češtině na českých vysokých školách. Předchozí znalost českého jazyka se nepředpokládá, kurz je určen úplným začátečníkům. Cílem kurzu je osvojení a postupné prohlubování všech řečových dovedností (čtení, poslechu, mluvení a psaní) a komunikativních kompetencí tak, aby studenti byli schopni jazyk prakticky využívat a zvládnout nejen běžné životní situace v cizí zemi, orientaci v odlišném prostředí, ale především přijímací řízení na vysoké školy a následné studium odborných předmětů jejich budoucí specializace.
Literatura
Poslední úprava: Krátká Jana Ing. Ph.D. (13.09.2021)

Kestřánková a kolektiv: Čeština pro cizince (A1/2 – B2)

Sylabus
Poslední úprava: Krátká Jana Ing. Ph.D. (13.09.2021)

ZS a LS:

týden 1 - 10 učebnice A1/2

týden 11 - 19 učebnice B1

týden 20 - 28 učebnice B2

 
VŠCHT Praha