PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Executive Education Academy - CZV837045
Anglický název: Executive Education Academy
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2021 do 2021
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/3, Jiné [HT]
Rozsah za akademický rok: 44 [hodiny]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (30)
letní:neurčen / neurčen (30)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Dvořáková Zuzana prof. Ing. CSc.
Třída: Kurz CŽV
Anotace
The program will focus on expanding business knowledge, state-of-the-art emerging trends, and strengthening competencies to turn them into meaningful activities. All participants who successfully complete the program will receive both a certificate and the status of Executive Education Alumni of the University of Chemistry and Technology Prague, CR. The program will not just deal with innovations and strategic management, it will also strive to open up new opportunities for implementing modern leadership and gaining a multidimensional view of business that emphasizes sustainable business, and diversity of perspectives.
Poslední úprava: Krátká Jana (27.01.2022)
Sylabus

1.General management

2.Corporate Governance

3.Top management

4.Leadership

5.Strategy

6.Digital Transformation and innovations

7.Corporate finance

8.Sales & Marketing

9.Work motivation

10.Teamwork and negotiation dynamics

11.Final thesis / project debate

Poslední úprava: Krátká Jana (27.01.2022)
 
VŠCHT Praha