PředmětyPředměty(verze: 946)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Počítačová grafika pro vizualizaci molekul - D108007
Anglický název: Computer Graphics for Visualizing the Structure of Molecules
Zajišťuje: Ústav chemie pevných látek (108)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2012
Semestr: zimní
Body: zimní s.:0
E-Kredity: zimní s.:0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0, Jiné [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
Garant: Hušák Michal doc. Dr. Ing.
Anotace -
Poslední úprava: TAJ108 (20.05.2014)
Cílem předmětu je naučit studenta zacházet s programy pro zobrazování molekul a zopakovat si metody jak získat vstupní data pro zobrazování. Náplní je i základní seznámení s metodami vývoje software pro vizualizaci.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: TAJ108 (20.05.2014)

Studenti budou umět:

Vyvíjet software pro zobrazování molekul

Zacházet s nejdůležitějšími existujícími programy pro zobrazování molekul

Připravit vstupní data pro vizualizaci

Ovládat základy zobrazovacích metod v PC grafice

Literatura -
Poslední úprava: TAJ108 (20.05.2014)

Z:Hudec B., Základy počítačové grafiky, skripta ČVUT Praha,2007,9788001036082

D:Foley James D., Computer Graphics, Addison-Wesley,1999,0201848406

Sylabus -
Poslední úprava: TAJ108 (20.05.2014)

1.Historie vývoje počítačové grafiky

2.Matematika pro počítačovou grafiku

3.Obraz a možnosti jeho reprezentace

4.Techniky pro manipulaci s 2D obrazem

5.Rendering, raytracing, zobrazení prostorových dat

6.Software použitelný pro visualizaci molekul

7.Základy programovaní v jazyce C

8.Hardwarové urychlení grafických operací; základy OpenGL

9.Typické postupy při programovaní visualizace chemických dat

10.Hardwarové prostředky pro visualizaci

11.Stereoskopické zobrazení, VR techniky

12.Úvod do animačních technik, zpracovaní videa

13.Volumetrická vizualizace; aplikace na elektronové hustoty a silová pole

14.Budoucí trendy v počítačové grafice

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -
Poslední úprava: TAJ108 (20.05.2014)

Ústní zkouška - 3 otázky

Hodnocení studenta
Forma Váha
Ústní zkouška 100

 
VŠCHT Praha