PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Farmakochemie - D110014
Anglický název: Chemistry of Pharmaceuticals
Zajišťuje: Ústav organické chemie (110)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: letní s.:0
E-Kredity: letní s.:0
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0, Jiné [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
Garant: Rádl Stanislav doc. Ing. CSc.
Zezula Josef Ing. Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: SMIDOVAL (25.01.2012)
Předmět poskytuje poznatky o nejdůležitějších terapeutických skupinách léčiv z hlediska jejich objevení, vývoje a životního cyklu. Nejde o komplexní pohled na problematiku, ale spíše o případové studie dokreslující skutečný vývoj v oboru. Formou případových studií jsou podrobně probírány některé podskupiny důležité jak z hlediska terapeutického, tak komerčního. Důraz je kladen na skloubení znalostí z chemie, farmakochemie a farmakologie.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: HAMPLF (24.04.2014)

Studenti budou umět:

orientovat se v terapeutických skupinách léčiv,

identifikovat farmakofory v těchto skupinách a znát principy jejich farmakologického působení,

pracovat s chemickými a farmaceutickými databázemi a provádět rešerše zaměreřené na chemická a farmakologická data a na syntézy léčiv, a to jak generických, tak potenciálních léčiv ve fázi III klinických testů,

na základě kritického zhodnocení informací získaných z chemické a farmaceutické literatury návrhnout vhodný syntetický postup pro generickou substanci.

Literatura -
Poslední úprava: HAMPLF (24.04.2015)

Z: F. Hampl, S. Rádl, J. Paleček: Farmakochemie, 3. vydání. Vydavatelství VŠCHT v Praze, 2015

D: Patrick G. L. : An Introduction to Medicinal Chemistry. 3rd ed. Oxford University Press, Oxford 2005.

D: Kleemann A.; Engel J.; Kutscher B.; Reichert D.: Pharmaceutical Substances, Syntheses, Patents, Applications. 5th ed. Stuttgart : Thieme, 2009.

Sylabus -
Poslední úprava: HAMPLF (24.04.2014)

1. Úvod, obecných principy, základní pojmy z farmakologie

2. Historie objevování chemických léčiv - případové studie léčiv s přírodní předlohou a léčiv objevených na základě optimalizace vedlejších účinků léčiv.

3. Léčba bolesti. Případová studie: moderní antimigrenika.

4. Léčiva centrálního nervového systému. Případová studie: antidepresiva ze skupiny oxetinů.

5. Léčiva centrálního nervového systému. Případová studie: benzodiazepiny.

6. Léčiva centrálního nervového systému. Případová studie: moderní hypnotika.

7. Léčiva vegetativního nervového systému. Případová studie: antiadrenergika a jejich místo v terapii.

8. Antihistaminika a antialergika. Případová studie: vývoj ve skupině H1 antihistaminik.

9. Léčiva oběhového systému. Případová studie: statinová hypolipidemika.

10. Léčiva oběhového systému. Případové studie: antihypertenziva využívající renin-angiotensinový systém; inhibitory ACE, antagonisté angiotensinu II.

11. Léčiva trávicího traktu. Případová studie: laxativa a obstipancia.

12. Léčiva trávicího traktu. Případová studie: protivředová léčiva ze skupiny prazolů.

13. Látky používané v terapii infekčních onemocnění. Případová studie: chinolony.

14. Cytostatika. Případová studie: cílená léčiva.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Cibulka Radek prof. Ing. Ph.D. (10.05.2014)
  • vypracování a obhájení literární rešerše (váha 20 %)
  • písemná zkouška (váha 30 %)
  • ústní zkouška (váha 50 %)
Hodnocení studenta
Forma Váha
Obhajoba individuálního projektu 20
Zkouškový test 30
Ústní zkouška 50

 
VŠCHT Praha