PředmětyPředměty(verze: 946)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Strukturní analýza - D110019
Anglický název: Structural Analysis
Zajišťuje: Ústav organické chemie (110)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2015 do 2021
Semestr: letní
Body: letní s.:0
E-Kredity: letní s.:0
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0, Jiné [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
Garant: Kohout Michal prof. Ing. Ph.D.
Böhm Stanislav doc. Ing. CSc.
Anotace -
Poslední úprava: SMIDOVAL (25.01.2012)
Teoretické základy a praktická využití technik NMR. MS, IČ a UV spektrokopií
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: BOHM (24.04.2014)

Studenti budou umět:

principy základních metod strukturní analýzy

využívat NMR, IČ a hmotnostní spektrometrii ke strukturní analýze

interpretovat jednoduchá NMR, IČ a MS spektra

Literatura -
Poslední úprava: Cibulka Radek prof. Ing. Ph.D. (22.09.2015)

Z: Williams D.H., Fleming I.: Spectroscopic methods in organic chemistry. 5. vydání. DH Williams & I Fleming. 9780077091477

D: Böhm S., Smrčková S.: Strukturní analýza organických sloučenin, VŠCHT, 1995.

Studijní opory -
Poslední úprava: BOHM (24.04.2014)

Studijní materiály k přednáškám u vyučujícího

Sylabus -
Poslední úprava: BOHM (24.04.2014)

1. Přehled metod molekulové spektroskopie, základní pojmy a principy

2. NMR, podstata, hlavní pojmy, oblast použití

3. 1H NMR v organické strukturní analýze

4. 13C NMR v organické strukturní analýze

5. Speciální techniky NMR

6. Dvoudimensionální NMR, COSY, HETCOR

7. Infračervená spektroskopie, základní pojmy a principy metody

8. Oblast "otisku prstu" a charakteristických vibrací

9. Možnosti praktického využití ve strukturní analýze

10. UV-VIS spektroskopie, základní pojmy a principy metody

11. Možnosti využití ve strukturní analýze

12. Hmotností spektra, podstata metody, experimentální uspořádání

13. Techniky ionizace, předseparace, základní typy fragmentace

14. Možnosti využití ve strukturní analýze organických sloučenin

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: BOHM (24.04.2014)

Organická chemie II, Fyzika

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -
Poslední úprava: Cibulka Radek prof. Ing. Ph.D. (10.05.2014)

Písemná část zkoušky s výsledkem alespoň 50% a ústní zkouška.

Hodnocení studenta
Forma Váha
Ústní zkouška 100

 
VŠCHT Praha