PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Reaktorové inženýrství - D111002
Anglický název: Reactor Engineering
Zajišťuje: Ústav organické technologie (111)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2015 do 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:0
E-Kredity: zimní s.:0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0, Jiné [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
Garant: Bělohlav Zdeněk prof. Ing. CSc.
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Bělohlav Zdeněk prof. Ing. CSc. (22.08.2018)
Předmět je zaměřen na přípravu a podporu řešení standardních průmyslových projektů spojených především s analýzou chování a optimalizací konstrukce a řízení chemických reaktorů. Součástí předmětů je seminář s prezentací zajímavých a úspěšných projektů průmyslové praxe
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Bělohlav Zdeněk prof. Ing. CSc. (22.08.2018)

Studenti budou umět:

Analyzovat vztahy mezi vlastnostmi chemických reakcí a typy chemických reaktorů

Zhodnotit vliv konstrukce a velikosti reaktorů na jejich výkon a bezpečnost režimů, zvládnou metody optimalizace režimů reaktorů

Připravit se k efektivnímu zapojení do průmyslových projektů spjatých s optimalizací chemických reaktorů

Literatura -
Poslední úprava: Bělohlav Zdeněk prof. Ing. CSc. (23.08.2018)

Z: Salmi, T., Mikkola, J. P., Warna, J.: Chemical Reaction Engineering and Reactor Technology. Boca Raton: CRC Press, 2011.

Z: Turanyi T., Tomlin A. S.: Analysis of Kinetic Reaction Mechanisms. Springer-Verlag, 2014.

D: Moulijn J. A., Makkee M., van Diepen A. E.: Chemical Process Technology. John Wiley & Sons, 2013.

Sylabus -
Poslední úprava: Bělohlav Zdeněk prof. Ing. CSc. (22.08.2018)

1. okruh: Návrh a optimalizace průmyslových chemických reaktorů, komplexní studie vybraných reaktorů

2. okruh: Analýza kinetiky reakčních mechanismů, principy zjednodušování kinetiky, redukce reakčních mechanismů, seskupování reakčních komponent

3. okruh: Analýza neurčitosti a citlivosti chemických reaktorů, zobrazovací, lokální a globální metody

4. okruh: Seminář a exkurze v průmyslovém podniku, technologické zázemí provozu a řízení reaktorů

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Bělohlav Zdeněk prof. Ing. CSc. (22.08.2018)

Úpěšné zvládnutí, prezentace a obhájení samostaného projektu, sestaveného obvykle v návaznosti na téma disertační práce

Hodnocení studenta
Forma Váha
Protokoly z individuálních projektů 30
Ústní zkouška 70

 
VŠCHT Praha