PředmětyPředměty(verze: 947)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Mikrostruktura pevných látek a transportní jevy - D111016
Anglický název: Disordered materials: Microstructure and transport properties
Zajišťuje: Ústav organické technologie (111)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2014 do 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:0
E-Kredity: zimní s.:0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0, Jiné [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
Garant: Čapek Pavel doc. Ing. CSc.
Anotace -
Poslední úprava: Čapek Pavel doc. Ing. CSc. (04.04.2014)
Předmět je zaměřen na strukturu heterogenních vícefázových pevných látek, zejména pórovitých látek a kompozitních materiálů. Jsou probírány experimentální metody identifikace mikrostruktury a odpovídající matematické modely, a experimentální stanovení efektivních vlastností těchto pevných látek. Integrální součástí je také studium matematických modelů transportních jevů v pórovitých látkách a kompozitních materiálech v souvislosti s matematickými modely jejich mikrostruktury.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Čapek Pavel doc. Ing. CSc. (04.04.2014)

Studenti budou umět:

1. Určovat makroskopické a mikroskopické vlastnosti pórovitých látek a kompozitních materiálů.

2. Znát základní problematiku rekonstrukce mikrostruktury a rozumět základním statistickým charakteristikám mikrostruktury.

3. Řešit jednoduché úlohy transportu hmoty v pórovitých látkách a v kompozitních materiálech.

Literatura -
Poslední úprava: Čapek Pavel doc. Ing. CSc. (04.04.2014)

Z: F. A. L. Dullien. Porous Media: Fluid Transport and Pore Structure.Academic Press, San Diego, second edition, 1992.

Z: Salvatore Torquato. Random Heterogeneous Materials: Microstructure and Macroscopic Properties. Springer-Verlag, New York, 2002.

Z: R. Byron Bird, Warren E. Stewart, and Edwin N. Lightfoot. Transport Phenomena. John Wiley & Sons, New York, 1960.

D: M. Sahimi, Heterogeneous Materials I: Linear Transport and Optical Properties. Springer, New York, 2003.

D: Rafael C. Gonzalez and Richard E. Woods. Digital Image Processing. Pearson Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ, USA, third edition, 2008.

Studijní opory -
Poslední úprava: Čapek Pavel doc. Ing. CSc. (04.04.2014)

Vyučující na požádání poskytuje PDF kopie přednášek.

Sylabus -
Poslední úprava: Čapek Pavel doc. Ing. CSc. (04.04.2014)

1. Makroskopické a mikroskopické vlastnosti pórovitých látek a kompozitních materiálů.

2. Kapilární jevy v pórovitých látkách.

3. Jednofázový tok jednotlivým pórem.

4. Kontinuální modely jednofázového toku pórovitými látkami.

5. Metody měření efektivních transportních parametrů pórovitých látek.

6. Modely sítí pórů a přenosové jevy.

7. Dvoufázový tok pórovitými látkami.

8. Statistický popis mikrostruktury: mikrostrukturní deskriptory.

9. Metody rekonstrukce mikrostruktury pórovitých látek.

10. Simulace přenosových jevů v replikách pórovitých látek.

11. Metody rekonstrukce kompozitní materiálů.

12. Simulace přenosových jevů v kompozitních materiálech a metody určování jejich efektivních vlastností.

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: Čapek Pavel doc. Ing. CSc. (04.04.2014)

Chemické inženýrství II, Fyzikální chemie II, Matematika II, částečná znalost programování.

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -
Poslední úprava: Čapek Pavel doc. Ing. CSc. (04.04.2014)

Projektová úloha a závěrečná ústní zkouška.

Hodnocení studenta
Forma Váha
Obhajoba individuálního projektu 50
Ústní zkouška 50

 
VŠCHT Praha