PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Jednotkové operace výroby pevných lékových forem - D111025
Anglický název: Unit Operations of Solid Dosage Form Manufacturing
Zajišťuje: Ústav organické technologie (111)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2016 do 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:0
E-Kredity: zimní s.:0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0, Jiné [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
Garant: Zámostný Petr prof. Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: AP111004, P111004
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (16.02.2017)
Předmět je zaměřen na pochopení principů funkce jednotkových operací používaných ve farmaceutickém průmyslu při výrobě pevných lékových forem. Předpokladem pro studium je obecná znalost zařízení, používaných pro zpracování disperzních systémů složených z partikulárních látek nebo tyto látky obsahujících, jako jsou zásobníky partikulárních látek, klasifikační a separační systémy, mísiče, mlýny, granulátory, kompaktory nebo tabletovací lisy. V rámci předmětu bude tato obecná znalost rozřířena o detailní výklad fyzikálních aspektů zpracování partikulárních látek v daných zařízeních, způsobů návrhu těchto zařízení a optimalizace jejich provozu. Studentům bude poskytnut náhled do principů a zákonitostí funkce vybraných procesů na úrovni potřebné k jejich matematickému modelování.
Literatura -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (16.02.2017)

1. Hickey A. J., Ganderton D: Pharmaceutical Process Engineering, Marcel Dekker (2001).

2. Rhodes M: Introduction To Particle Technology, John Wiley & Sons Ltd. (2008).

3. Schultze D.: Powders and bulk solids, Springer (2008).

4. Muzzio F.J. et al.: Solids Mixing in Handbook of Industrial Mixing, pp. 1333-1351, John Wiley and Sons (2004)

5. Swarbrick J. ed.: Handbook of Pharmaceutical Granulation Technology, Taylor & Francis Group, LLC (2005).

Sylabus -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (16.02.2017)

1. Charakteristika a charakterizace částic a částicových systémů

2. Mechanika toku partikulárních látek

3. Mísení, segregace a separace v systémech partikulárních látek

4. Principy fragmentace částic, procesy rozmělňování

5. Aglomerační procesy s přítomností kapaliny

6. Fyzika kompaktace partikulárních látek

7. Válcová kompaktace

8. Lisování tablet

 
VŠCHT Praha