PředmětyPředměty(verze: 946)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Biomateriály - D126007
Anglický název: Biomaterials
Zajišťuje: Ústav inženýrství pevných látek (126)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:0
E-Kredity: zimní s.:0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0, Jiné [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
Garant: Švorčík Václav prof. Ing. DrSc.
Slepičková Kasálková Nikola Ing. Ph.D.
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: TAJ126 (17.04.2014)
Předmět Biomateriály je zaměřen na jejich přípravu, strukturu a vlastnosti. Tato problematika patří do oblasti tkáňového inženýrství. Spojuje poznatky z fyziky, chemie, biologie a medicíny s cílem obnovit nebo nahradit tkáně nebo orgány poškozené onemocněním, zraněním nebo vrozenou anomálií. Proto se na přednáškách podílí kromě přednášejících materiálových inženýrů, specializujících se na biomaterály na bázi kovů, keramických, skelným a polymerních materiálů, i buněčný morfolog, který doplňuje informace o požadavcích lékařů na biomateriály.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: TAJ126 (17.04.2014)

Studenti budou umět:

základní poznatky o interakci buněk s mezibuněčnou hmotou, biologickou snášenlivost implantátů, využití materiálů v biologii a experimentální medicíně, požadavky na kovové biomateriály, typy kovových náhrad pro stomatologii, interakce bioaktivních materiálů s tělními tekutinami, bioinertní keramické materiály, polymery pro dentální medicínu, transport léčiv na polymerních nosičích, základní aplikace polymerů na bázi silikonů a polymery v tkáňovém inženýrství.

Literatura -
Poslední úprava: TAJ126 (17.04.2014)

Z: S. Ramakrishna a kol.: Biomaterials: A Nano Approach. Taylor and Francis, 2010.

D: M. Reza Mozafari (Ed.): Nanomaterials and Nanosystems for Biomedical Applications, Springer, 2007.

D: Powerpointové prezentace k jednotlivým přednáškám dostupné na www stránkách Ústavu inženýrství pevných látek http://www.vscht.cz/ipl/

Sylabus -
Poslední úprava: Švorčík Václav prof. Ing. DrSc. (26.09.2018)

1. Interakce buněk s mezibuněčnou hmotou (Dr. Dvořánková)

2. Biologická snášenlivost implantátů (Dr. Dvořánková)

3. Využití materiálů v biologii a experimentální medicíně (Dr. Dvořánková)

4. Požadavky na kovové biomateriály, typy náhrad (Doc. Joska)

5. Kovové biomateriály (Doc. Joska)

6. Kovové materiály pro stomatologii (amalgámy, ostatní) (Doc. Joska)

7. Interakce bioaktivních materiálů s tělními tekutinami (Prof. Helebrant)

8. Bioinertní keramické materiály (Dr. Kloužková)

9. Bioaktivní keramika a její aplikace (Dr. Strnad)

10. Polymery pro dentální medicínu (Ing. Blábolil)

11. Transport léčiv na polymerních nosičích (Prof. Ulbrich)

12. Aplikace polymerů na bázi silikonů (Doc. Hron)

13. Polymery v tkáňovém inženýrství a další aplikace (Prof. Švorčík)

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -
Poslední úprava: Švorčík Václav prof. Ing. DrSc. (14.05.2014)

Zkouškový test.

Hodnocení studenta
Forma Váha
Zkouškový test 100

 
VŠCHT Praha