PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Vybrané metody instrumentální analýzy - D215006
Anglický název: Selected methods of instrumental analysis
Zajišťuje: Ústav technologie ropy a alternativních paliv (215)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2017 do 2022
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/0, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Hrabal Richard prof. Ing. CSc.
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace
Předmět je určen pro studenty postgraduálního studia oborů Biochemie, Mikrobiologie a dalších věd o žívé přírodě a klade si za cíl seznámit studenty se základy moderních instrumentálních metod a jejich aplikacemi ve výše zmíněných oborech. Během kurzu budou probírány hmotnostní spektrometrie, spektroskopie nukleární magnetické rezonance, optická a elektronová mikroskopie, rentgenová krystalografie a povrchová plasmonová rezonance. Úvodní blok je věnován výpočetním metodám jako, např. molekulová dynamika, dále práci s databázemi a metodám visualizace molekulových struktur.
Poslední úprava: Hrabal Richard (19.01.2018)
Výstupy studia předmětu

Výstupem studia není vychovat specialisty v moderních instrumentálních technikách, nýbrž poskytnou studentům přehled o nich a zejména znalosti jejich využití pro řešení vlastních vědeckých projektů.

Poslední úprava: Hrabal Richard (19.01.2018)
 
VŠCHT Praha