PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Plynárenství - D216006
Anglický název: Gas Industry
Zajišťuje: Ústav plynných a pevných paliv a ochrany ovzduší (216)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2016
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/0, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Hlinčík Tomáš doc. Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: AP216005, P216005
Anotace -
Poslední úprava: Hlinčík Tomáš doc. Ing. Ph.D. (19.08.2016)
Předmět je zaměřen na rozšíření znalostí v oblasti plynárenství. Studenti doktorského studia jsou v něm seznamování s těžbou zemního plynu. nekonvenčními zdroji zemního, stavovými a transportními vlastnostmi plynů, výpočtem kompresibilitního faktoru, kvalitativním a kvantitativním měření zemního plynu na předávacích stanicích. Dále potom využíváním zemního plynu jako chemické a energetické suroviny.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Hlinčík Tomáš doc. Ing. Ph.D. (31.05.2017)

Studenti budou umět:

Vyložit současné teorie vzniku zemního plynu

Podmínky jejich těžby a záměnnosti

Posoudit potřebnou úpravu surových zemních plynů před jejich transportem a distribucí

Základní technologie chemického využití zemních plynů

Literatura -
Poslední úprava: Hlinčík Tomáš doc. Ing. Ph.D. (31.05.2017)

Z: Kidnay A. J. a kol.: Fundamentals of natural gas processing, CRC Press, 2011.

Z: Mokhatab S. a kol.: Handbook of Natural Gas Transmission and Processing, Gulf Professional Publishing, 2015.

D: Wang X., Economides M.: Advanced Natural Gas Engineering, Gulf Publishing Company, 2009.

D: Kolektiv; Plynárenská příručka; GAS s.r.o., Praha 1997

Studijní opory -
Poslední úprava: Hlinčík Tomáš doc. Ing. Ph.D. (31.05.2017)

Ulmanova encyklopedie průmyslové chemie

http://knihovna.vscht.cz/databaze-intro_cze.html

Edice GAS s.r.o. Praha, časopisy Plyn, Energetika, All for Power

Metody výuky -
Poslední úprava: Hlinčík Tomáš doc. Ing. Ph.D. (19.08.2016)

Přednášky, individuální studium, odborné časopisy

Požadavky ke kontrole studia -
Poslední úprava: Hlinčík Tomáš doc. Ing. Ph.D. (19.08.2016)

Konzultace

Sylabus -
Poslední úprava: Hlinčík Tomáš doc. Ing. Ph.D. (31.05.2017)

1. Úvod. Teorie vzniku zemního plynu, migrace a akumulace

2. Těžba zemního plynu

3. Úprava zemního plynu na kvalitu přepravní soustavy

4. Nekonvenční zdroje zemního plynu

5. Zkapalněný zemní plyn

6. Stavové a transportní vlastnosti plynů

7. Výpočet kompresibilitního faktoru

8. Kvalitativní měření zemního plynu na předávacích stanicích

9. Kvantitativní měření zemního plynu na předávacích stanicích

10. Odorizace zemního plynu

11. Přeměna zemního plynu na kapalné uhlovodíky

12. Využití zemního plynu jako chemické suroviny - výroba syntézního plynu

13. Využití zemního plynu jako chemické suroviny - přímé využití zemního plynu

14. Využití zemního plynu jako chemické suroviny - nepřímé využití zemního plynu

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: Hlinčík Tomáš doc. Ing. Ph.D. (19.08.2016)

Ukončené vysokoškolské studium

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Hlinčík Tomáš doc. Ing. Ph.D. (19.08.2016)

Energetika, Organická chemie

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Hlinčík Tomáš doc. Ing. Ph.D. (19.08.2016)

Zkouška + individuální projekt

 
VŠCHT Praha