PředmětyPředměty(verze: 947)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Koroze a protikorozní ochrana v energetice - D218002
Anglický název: Corrosion and Corrosion Prevention in Power Engineering
Zajišťuje: Ústav energetiky (218)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2015
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/0, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Macák Jan doc. Ing. CSc.
Jiříček Ivo Ing. CSc.
Sajdl Petr doc. RNDr. CSc.
Anotace -
Poslední úprava: Macák Jan doc. Ing. CSc. (02.11.2015)
Předmět se zabývá korozní degradací konstrukčních materiálů v prostředí energetiky a metodami jejího omezení. Pozornost je věnována základům korozní kinetiky a termodynamiky, dále specifickým způsobům degradace materiálů v energetických cyklech, vlivu chemických režimů. Dále jsou probrány základní způsoby protikorozní ochrany v energetice.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Macák Jan doc. Ing. CSc. (03.11.2015)

Rozumět kinetickým a termodynamickým principům koroze.

Znát typy koroze a kritická místa energetických cyklů z hlediska možnosti korozního napadení.

Znát základní principy a způsoby protikorozní ochrany v energetice.

Literatura
Poslední úprava: Macák Jan doc. Ing. CSc. (02.11.2015)

V.Číhal : Korozivzdorné oceli a slitiny, Akademia Praha, 1999

F.Karas : Úprava kotelní vody a čistota páry, SNTL Praha, 1965

D.A.Jones : Principles and Prevention of Corrosion, Prentice Hall, N.Y., 1996

R.Bartoníček a kol.: KOROZE a protikorozní ochrana kovů, Akademie Parha, 1966

H.H. Uhlig, R.Winston Revie: Corrosion Handbook, 3.rd Ed., Wiley&Sons, NJ, 2011

S.D.Cramer, B.S.Covino, eds: ASM Handbook vol.13c, Corrosion: Environments and Industries, ASM International, 2006

Sylabus -
Poslední úprava: TAJ218 (27.01.2015)

1. Korozní výzkum v ČR, korozní literatura, rešerše

2. Termodynamika korozních dějů, korozní články, druhy korozního napadení

3. Přepětí korozní reakce, inhibice koroze, polarizace, depolarizace

4. Korozní proud, korozní potenciál, Tafelova rovnice, Stern-Geary rovnice, polarizační odpor

5. Pasivita kovů, teorie pasivity, pasivátory, anodická ochrana

6. Materiály v parovodním prostředí, Pourbaix diagram

7. Vliv napětí na korozi, mechanismy a iniciace SCC, druhy měření, křehnutí kovů

8. Korozní únava, Wöhlerova S-N křivka

9. Vliv úpravy vody na korozi energ. zařízení, atmosférická koroze, půdní koroze

10. Vysokoteplotní oxidace, Schikorrova reakce, tvorba a kinetika růstu oxidických vrstev

11. Koroze energetického bloku

12. Chemické čištění parního generátoru, pasivace, konzervace

13. Korozní problematika jaderné energetiky

14. Korozní problémy v nadkritických energetických cyklech

 
VŠCHT Praha