PředmětyPředměty(verze: 902)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Bioinženýrství - D319003
Anglický název: Bioengineering
Zajišťuje: Ústav biotechnologie (319)
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:0
E-Kredity: zimní s.:0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0 [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
Garant: Halecký Martin doc. Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: AP319001, P319001
Anotace -
Poslední úprava: Brányik Tomáš prof. Ing. Ph.D. (17.03.2014)
Charakteristika průběhu biologických procesů, katalyzovaných enzymy nebo mikrobiálními buňkami, se provádí pomocí modelů zahrnujících kinetické a bilanční rovnice. Proto je náplň tohoto předmětu zaměřena na tvorbu hmotnostních a energetických bilancí a jejich použití v matematických modelech popisujících studovaný systém. Tyto modely biologických systémů budou využity k predikci chování systémů v mezních případech a v procesech zvětšení/zmenšení měřítka.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Brányik Tomáš prof. Ing. Ph.D. (17.03.2014)

Student bude umět:

Samostatně vytvořit hmotnostní bilance různých biotechnologických procesů.

Rozšířit bilanci hmoty o kinetické rovnice popisující dynamické aspekty systému.

Odhadnou klíčové parametry procesů a pomocí těch popsat postup zvětšování/zmenšování měřítka bioprocesů.

Literatura -
Poslední úprava: Brányik Tomáš prof. Ing. Ph.D. (17.03.2014)

Z - Prezentace přednášek

Z - Zlokarnik M. Scale-up in Chemical Engineering, Wiley-VCH, 2002, ISBN: 3-527-30266-2

Z - Levin M. (ed) Pharmaceutical Process Scale-up, Marcel Dekker Inc., 2001, ISBN: 0-8247-0625-0

D - Reisman H.B. Problems in scale-up of biotechnology production process, Critical Reviews in Biotechnology 13(3):195-253, 1993

Sylabus -
Poslední úprava: Brányik Tomáš prof. Ing. Ph.D. (17.03.2014)

Struktura bioprocesů, přehled zařízení a jednotkových operací.

Metody a postup při modelování biologických procesů.

Bilancování hmoty a energie.

Kinetika enzymových reakcí a růstu buněk.

Zvětšování a zmenšování měřítka bioprocesů.

Kritéria zvětšování měřítka, princip podobnosti (geometrický, kinetický, dynamický).

Rozměrová analýza.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Brányik Tomáš prof. Ing. Ph.D. (17.03.2014)

Žádné nejsou.

Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 20
Obhajoba individuálního projektu 20
Ústní zkouška 60

 
VŠCHT Praha