PředmětyPředměty(verze: 950)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Enzymologie - D320003
Anglický název: Enzymology
Zajišťuje: Ústav biochemie a mikrobiologie (320)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2014 do 2022
Semestr: letní
Body: letní s.:0
E-Kredity: letní s.:0
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0, Jiné [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Další informace: http://web.vscht.cz/~spiwokv/enzymologie/
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
Garant: Spiwok Vojtěch prof. Ing. Ph.D.
Valentová Olga prof. RNDr. CSc.
Anotace -
Poslední úprava: Spiwok Vojtěch prof. Ing. Ph.D. (05.03.2014)
Předmět představuje v části věnované obecné enzymologii pokročilé otázky enzymové kinetiky, metody stanovení katalytické aktivity se zřetelem na "high throughput" aplikace, regulace aktivit enzymů v buňce, medicinální enzymologii, enzymové inženýrství a mechanismy enzymových reakcí. V části věnované aplikované enzymologii jsou představeny technologicky významné enzymy, nové přístupy využití enzymů v průmyslu, analytické chemii, klinické diagnostice a organické synthese.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Spiwok Vojtěch prof. Ing. Ph.D. (05.03.2014)

Studenti budou umět:

Navrhovat a používat pokročilé metody pro charakterizaci a využití enzymů v rámci biochemického výzkumu, vývoje léčiv, v potravinářských a nepotravinářských technologiích a analytice

Literatura -
Poslední úprava: Spiwok Vojtěch prof. Ing. Ph.D. (05.03.2014)

Z:M. Kodíček: Studijní materiály z enzymologie. Vysoká škola chemicko-technologická, 2003. ISBN 8070805234

D:Z. Vodrážka, P. Rauch, J. Káš: Enzymologie. Vysoká škola chemicko-technologická, 1998. ISBN 8070803304

D:M. Kodíček, V. Karpenko: Biofysikální chemie. Academia, 2000. ISBN 8020007911

D:M. Kodíček: Biochemické pojmy - výkladový slovník. Vysoká škola chemicko-technologická, 2004. ISBN 807080551X

D:A.G. Marangoni (Ed.): Enzyme Kinetics. John Wiley & Sons, Inc. 2003, ISBN: 9780471159858 (printed), 9780471267294 (online)

D:H. Bisswanger: Enzyme Kinetics. Wiley-VCH Verlag GmbH, 2002, ISBN: 9783527303434 (printed), 9783527601752 (online)

D:R.J. Whitehurst, M. van Oort: Enzymes in Food Technology, Blackwell Publishing Ltd, 2010, ISBN: 9781405183666 (printed), 9781444309935 (online)

D:J. Polaina, A.P. MacCabe: Industrial Enzymes : Structure, Function and Applications, Springer Dordrecht NLD, 2007, ISBN: 9789048173549 (printed), 9781402053771 (online)

D:J.R. Whitaker, A.G.J. Voragen, D.W.S. Wong, Handbook of Food Enzymology, CRC Press 2002 ISBN: 9780824706869 (printed), 9780203910450, (online)

D: W.Aehle: Enzymes in Industry, Wiley-VCH 2004 ISBN 9783527295920 (printed) 9783527602131 (online)

Studijní opory -
Poslední úprava: Spiwok Vojtěch prof. Ing. Ph.D. (05.03.2014)

http://web.vscht.cz/spiwokv/enzymologie/

http://biomikro.vscht.cz/vyuka/?Predmet=ae

Sylabus -
Poslední úprava: Spiwok Vojtěch prof. Ing. Ph.D. (05.03.2014)

1. Enzymová kinetika, kinetika podle Michaelise a Mentenové, vícesubstrátové reakce

2. Inhibice enzymů

3. Stanovení aktivit enzymů, využití optických, separačních, elektrochemických a dalších metod

4. Regulace enzymových aktivit prostřednictvím nekovalentních interakcí a kovalentních modifikací, metody studia enzymů

5. Enzymy jako cíle léčiv, vývoj nových léčiv

6. Vysvětlení katalytické funkce enzymů, mechanismy enzymový reakcí, metody studia mechanismů enzymové katalýzy

7. Enzymové inženýrství, racionální metody a metody řízené evoluce

8. Zdroje, hledání a produkce nových enzymů

9. Využití enzymů v potravinářských a nepotravinářských technologiích

10. Enzymy jako analytická činidla a jako diagnostické nástroje

11. Biotransformace, enzymy v organické synthese

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Spiwok Vojtěch prof. Ing. Ph.D. (05.03.2014)

Žádné nejsou.

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -
Poslední úprava: Spiwok Vojtěch prof. Ing. Ph.D. (05.03.2014)

Písemná a ústní zkouška, vypracování psaného referátu.

Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 20
Zkouškový test 40
Ústní zkouška 40

 
VŠCHT Praha