PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Potravinářská mikrobiologie - D320007
Anglický název: Food Microbiology
Zajišťuje: Ústav biochemie a mikrobiologie (320)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2015
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/0, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Demnerová Kateřina prof. Ing. CSc.
Je záměnnost pro: AP320010, P320010
Anotace -
Poslední úprava: SEK320 (13.11.2015)
Potravinářská mikrobiologie studuje mikroorganismy spojené s potravinami, ať jde o přirozenou mikroflóru, nebo mikroorganismy působící kažení potravin, nebo patogeny přenášené potravinami. U vybraných skupin mikroorganismů je sledován vliv vnějšího prostředí na jejich množení v přirozených a modelových podmínkách. Metody ke zjištění přítomnosti a počtu sledovaných organismů jsou presentovány v rozsahu od kultivačních postupů až po molekulárně biologické postupy. Nutným předpokladem je absolvování základní přednášky Mikrobiologie a Biochemie.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: SEK320 (13.11.2015)

Orientace v přístupech k hodnocení mikrobiologické nezávadnosti potravin, znalost současné legislativy a přehled metod pro standardní a rychlé metody identifikace klíčových mikroorganismů

Literatura -
Poslední úprava: SEK320 (13.11.2015)

Food Microbiology, M.R. Adams and M.O. Moss, The Royal Society for Chemistry, 2000, 2002, 2005, 20010, ISBN 0-85404-611-9

Modern Food Microbiology, J.J. Jay, ITP, ISBN 0-412-07691-8

Studijní opory -
Poslední úprava: SEK320 (13.11.2015)

http://eu.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-EMI.html

http://www.nature.com/ismej/ index.html

Sylabus -
Poslední úprava: SEK320 (13.11.2015)

1. Vztah mezi potravinami a mikroorganismy, faktory prostředí ovlivňující růst mikroorganismů

2. Vnitřní faktory - limitace substrátem, tepelné procesy regulující množství mikroorganismů

3. Klasické metody mikrobiologického zkoumání potravin, přehled ISO postupů

4. Moderní metody mikrobiologického zkoumání potravin, imunologické a fyzikální

5. Molekulárně biologické metody identifikace - PCR

6. Biochemické testy - vyhodnocování fenotypu

7. Legislativní vymezení patogenů přenášených potravinami

8. Mikromycety - producenti toxických látek

9. Biogenní aminy, typy bakteriálních toxinů

10. Charakteristika příslušníků rodu Salmonella

11. Patogenní kmeny Escherichia coli

12. Charakteristika Listeria monocytogenes

13. Charakteristika Campylobacter spp.

14. Mikroflóra gastrointestinálního traktu člověka

 
VŠCHT Praha