PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Imunologie a imunochemie - D320027
Anglický název: Immunology and Immunochemistry
Zajišťuje: Ústav biochemie a mikrobiologie (320)
Platnost: od 2015
Semestr: letní
Body: letní s.:0
E-Kredity: letní s.:0
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0 Jiné [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
Garant: Fukal Ladislav prof. Ing. CSc.
Je záměnnost pro: AP320006, P320006
Anotace
Poslední úprava: Fukal Ladislav prof. Ing. CSc. (14.03.2014)
"Základní funkce jednotlivých složek imunitního systému. Adaptivní část imunitního systému a detaily interakcí buněčných složek vedoucí k finální produkci specifických protilátek. Charakteristiky týkající se struktury a vlastností antigenů a protilátek, přípravy protilátek, parametrů interakce antigen-protilátka, a modifikací molekul antigenů a protilátek pro potřeby imunoanalýzy. Hapteny a imunoanalýza. Detaily postupů základních imunochemických metod. Enzymová imunoanalýza a rozdíly v jednotlivých variacích jejího uspořádání. Amplifikace signálu na jednotku interakce protilátka-antigen. Dále principy multidetekčních protilátkových čipů, imunosenzorů včetně mikrofluidních uspořádání a aplikací v afinitní chromatografii."
Sylabus
Poslední úprava: Fukal Ladislav prof. Ing. CSc. (21.03.2014)
  • Základní funkce jednotlivých složek imunitního systému.
  • Adaptivní část imunitního systému a detaily interakcí buněčných složek vedoucí k finální produkci specifických protilátek. -- Charakteristiky týkající se struktury a vlastností antigenů a protilátek, přípravy protilátek, parametrů interakce antigen-protilátka, a modifikací molekul antigenů a protilátek pro potřeby imunoanalýzy.
  • Hapteny a imunoanalýza.
  • Detaily postupů základních imunochemických metod. Enzymová imunoanalýza a rozdíly v jednotlivých variacích jejího uspořádání. Amplifikace signálu na jednotku interakce protilátka-antigen. Dále principy multidetekčních protilátkových čipů, imunosenzorů včetně mikrofluidních uspořádání a aplikací v afinitní chromatografii.
Hodnocení studenta
Forma Váha
Ústní zkouška 100

 
VŠCHT Praha